Tvorba virtuálního řídícího panelu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožek, Josef
dc.contributor.author Zachoval, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:58Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68093
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá technologickou syntézou, potřebnou pro výrobu řídícího panelu hvězdné válečné lodi. Využívá běžně dostupné technologie, kterými jsou dotykové panely, projekční zařízení, generické GUI. Cílem je předat čtenáři základní informace o těchto zařízeních. Dále je věnována pozornost práci s JavaFX a nástrojům, které byly použity pro vývoj grafické interface aplikace. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dotykové panely cze
dc.subject projekční zařízení cze
dc.subject JavaFX cze
dc.subject GUI cze
dc.subject NetBeans cze
dc.subject CSS cze
dc.subject scénář cze
dc.subject touch foil eng
dc.subject projection equipment eng
dc.subject JavaFX eng
dc.subject GUI eng
dc.subject NetBeans eng
dc.subject CSS eng
dc.subject screenpaly eng
dc.title Tvorba virtuálního řídícího panelu cze
dc.title.alternative Creating a virtual controll panel eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the technological synthesis required for the production of the control panel of the space battleship. It uses commonly available technologies such as touch panels, projection devices, generic guis. The goal is to provide readers with basic information about these devices. Furthermore, attention is paid to the work with javafx and the tools that were used to develop the graphical interface of the application. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36058
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Student při obhajobě demonstroval výsledky své práce. Reagoval na dotazy a připomínky vedoucího práce. Dle vedoucího bakalářské práce navržené řešení odpovídá zadání. Práce je logicky členěna, texty jsou věcné. Po praktické stránce považuje vedoucí práce BP za velmi zdařilou. cze
dc.identifier.stag 32729
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account