Implementace strategické hry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožek, Josef
dc.contributor.author Stránský, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:53Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68085
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou strategické počítačové hry v herním enginu Unity. V první části jsou popsány základní pojmy a nástroje použité při tvorbě hry. Následně jsou popsány obecné i praktické postupy, podle kterých byla hra vytvářena, a také popis vytvářené hry. Závěrečná část práce se zabývá praktickými problémy vzniklými při implementaci hry a popis funkcí, možností a podoby hry jako výsledného produktu. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject engine cze
dc.subject Unity cze
dc.subject asset cze
dc.subject program cze
dc.subject programovací jazyk cze
dc.subject skript cze
dc.subject hra cze
dc.subject engine eng
dc.subject Unity eng
dc.subject asset eng
dc.subject program eng
dc.subject programming language eng
dc.subject script eng
dc.subject game eng
dc.title Implementace strategické hry cze
dc.title.alternative Strategic game implementation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the creation of computer strategy game in Unity game engine. First part describes the basic terms and tools used for its creation. Next part desribes the general and practical procedures used for the game creation and a description of the game itself are introduced. Final part of the work deals with the practical problems arising from the implementation of the game and the description of the features, options and appearance of the game as the final product. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36056
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo implementovat strategickou hru v herním engine Unity. Kromě vlastní implmentační dovednosti měl student prokázat schopnost analytického myšlení při přípravě hry za využití evolučních schémat. Dle vedoucího práce je praktická část postavena na herním engine Unity 3D. Vlastní programování probíhalo v prostředí Visual Studio a byl využit programovací jazyk C#. Student výborně reagoval na dotazy a připomínky vedoucího, předsedy i členů komise. cze
dc.identifier.stag 32697
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account