Inovace webové aplikace T. K. Průzkumník - analýza

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hřídel, Jan
dc.contributor.author Koláčný, Jakub
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:47Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:47Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68078
dc.description.abstract Na začátku práce je představena většina používaných standardů, důležitých při vývoji webových aplikací. Práce dále pojednává o rozdílech vývoje a nových trendech v oblasti webových aplikací. Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je provést počáteční analýzu současného stavu webového portálu neziskové organizace T. K. Průzkumník, spuštěného na adrese www.pruzkumnik.cz, a navrhnout inovaci nevyhovujících částí této rozsáhlé aplikace. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject T. K. Průzkumník cze
dc.subject standardy webových aplikací cze
dc.subject UML cze
dc.subject případy užití cze
dc.subject diagramy aktivit cze
dc.subject databáze cze
dc.subject T. K. Průzkumník eng
dc.subject web applications standards eng
dc.subject UML eng
dc.subject use cases eng
dc.subject activity diagrams eng
dc.subject database eng
dc.title Inovace webové aplikace T. K. Průzkumník - analýza cze
dc.title.alternative The Innovation of web application of T. K. Průzkumník - analysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated Thesis introduces the most important standards applied in the development of web applications. It discusses the differences of development and new trends in web applications. The main goal of the practical part of the thesis is to perform an initial analysis of the current condition of the web portal of the non-profit organization T. K. Průzkumník running at www.pruzkumnik.cz and suggest upgrading non-conforming parts of this extensive application. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36037
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo provést počáteční analýzu současného stavu webového portálu neziskové organizace T. K. Průzkumník spuštěného na adrese www.pruzkumnik.cz a navrhnout inovaci této rozsáhlé aplikace. Student dle vedoucího práce při zpracování práce pracoval samostatně a nastudoval potřebnou problematiku týkající se webových standardů a procesu modernizace stávajících webových řešení. Praktická část bakalářské práce nalezne uplatnění při tvorbě inovovaného webového portálu dětské neziskové organizace T. K. Průzkumník. Student uspokojivě odpověděl na dotazy členů komise ke své práci. Bakalářskou práci komise SZZ ohodnotila známkou výborně. cze
dc.identifier.stag 31091
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account