Měření výkonu signálu v pásmu UKV v komplikovaném prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pola, Marek
dc.contributor.author Tisoň, David
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:40Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:40Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68074
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je změření průběhu šíření signálu v komplikovaném prostředí. V práci je rozebráno šíření signálu a modely šíření signálu. Práce obsahuje naměřená data a popis prostředí, kde byla pořízena. Byla vytvořena aplikace pro porovnání naměřených dat s modely šíření signálu. V závěru práce je porovnání naměřených hodnot s modely šíření signálu. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject šíření signálu cze
dc.subject měření šíření signálu cze
dc.subject modely šíření signálu cze
dc.subject signal propagation eng
dc.subject measurement of signal propagation eng
dc.subject signal propagation models eng
dc.title Měření výkonu signálu v pásmu UKV v komplikovaném prostředí cze
dc.title.alternative Measurement of signal strength in UHF band in a complicated environment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to measure the signal propagation process in a complicated environment. The dissemination of signal and signal propagation models are analyzed in this work. The work contains the measured data and description of the environment where it was taken. There is application created to compare measured data with signal propagation models in thesis. There is also comparison of measured values with propagation signal models at the end of the thesis. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36204
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Stanovené cíle práce byly odpovídajícím způsobem splněny. Práce je rozvržena do pěti kapitol. Stylistická i grafická úroveň je výborná. Student přistupoval k~bakalářské práci~zodpovědně, samostatně a pravidelně docházel na konzultace. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. cze
dc.identifier.stag 32357
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account