Kytarové efekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roleček, Jiří
dc.contributor.author Holý, Petr
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:35Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:35Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68065
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analogovými kytarovými efekty. Jsou v ní popsány způsoby, kterými dochází ke změnám akustického kytarového signálu v závislosti na vybraném efektu. Práce obsahuje návrh komplexního kytarového efektu obsahujícího čtyři konkrétní analogové efekty a podrobnou analýzu funkce těchto efektů. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject efekty cze
dc.subject kytara cze
dc.subject tremolo cze
dc.subject chorus cze
dc.subject fuzz cze
dc.subject distortion cze
dc.subject effects eng
dc.subject guitar eng
dc.subject tremolo eng
dc.subject chorus eng
dc.subject fuzz eng
dc.subject distortion eng
dc.title Kytarové efekty cze
dc.title.alternative Guitar effects eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with analog guitar effects. There are described the ways which change the acoustic guitar signals depending on the selected effect. The thesis includes a design of complex guitar effect which contains four specific analog effects and a detailed analysis of behavior of these effects. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36216
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce zpracovaná na velmi dobré úrovni. Zadání práce je splněno ve všech bodech. Téma si student navrhl sám, při vypracování aktivně konzultoval a průběžně informoval. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. cze
dc.identifier.stag 32215
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account