Zdraví dutiny ústní u seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holá, Jana
dc.contributor.author Koutná, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:20Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:20Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68049
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hodnocením stavu dutiny ústní u vybraného vzorku respondentů a je rozčleněna do dvou částí, teoretické a výzkumné. V první části jsou shrnuta teoretická východiska, která slouží jako podklad pro výzkumnou část, jejímž cílem bylo zjistit stav péče o dutinu ústní u vybraného souboru seniorů. Tato část vznikla na základě dat získaných kvantitativním průzkumem, který byl realizován za využití dotazníkového šetření. Pro doplnění informací získaných dotazníkem byly použity průzkumné rozhovory s několika respondenty. Na závěr práce jsou shrnuty výsledky celého průzkumu a diskutovány s dalšími zdroji. Nakonec jsou uvedena doporučení pro zlepšení zdraví dutiny ústní u vybraného vzorku seniorů. cze
dc.format 90 s. (126 632 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cze
dc.subject edukace cze
dc.subject hygiena cze
dc.subject dutina ústní cze
dc.subject zubní náhrady cze
dc.subject zdraví cze
dc.subject senior eng
dc.subject education eng
dc.subject hygiene eng
dc.subject oral cavity eng
dc.subject denture eng
dc.subject health eng
dc.title Zdraví dutiny ústní u seniorů cze
dc.title.alternative Oral Health of Seniors eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra
dc.date.accepted 2017-06-14
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with an evaluation of quality of life of seniors with regards to their oral health. The thesis is divided into two parts, the theoretical part and research. The theoretical part focuses on summarizing the theoretical foundation for evaluating quality of life of seniors in the fields of oral cavity health and dental care. The aim of the research was to determine quality of dental care and health condition of oral cavities of seniors in a sample group. This part was based on survey data obtained from the sample group. The quantitative study was carried out using a questionnaire. To complete the data obtained through the questionnaire, research interviews with several respondents were carried out. At the end of the thesis, the results of the entire research are summarized and discussed with additional sources. The thesis concludes with recommendations on improving the health status of oral cavities of seniors in the sample group. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36515
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V odborné literatuře dohledejte, jak častým problémem jsou u českých seniorů potíže se zrakem a z jakých důvodů k nim nejčastěji dochází. 2. Prezentujte jeden z letáků v přepracovaném formátu, a to v takovém, který je vhodný pro osoby se zrakovým deficitem. Popište, co a jak konkrétně bylo přepracováno. Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33229
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account