Ošetřovatelská péče o pacienty s frakturou proximálního femuru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Marie
dc.contributor.author Šeráková, Andrea
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:11Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:11Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68040
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá péčí o pacienty se zlomeninou proximálního femuru. V teoretické části je popsána anatomie kosti, obecná charakteristika zlomenin, zlomeniny proximálního femuru, jejich příznaky, příčiny, typy, diagnostika a léčba. Dále je zde zmíněna předoperační a pooperační péče, rehabilitace, následná péče a mapa péče. Ve výzkumné části je uvedena analýza dat získaných metodou retrospektivního šetření a pozorování se studiem dokumentace a interpretace výsledků. Cílem bylo zjištění složení pacientů a porovnání jednotlivých operačních řešení z hlediska specifických faktorů. Praktickým výstupem práce je vytvořená mapa péče pro jednotlivá operační řešení zlomenin proximálního femuru. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zlomenina cze
dc.subject proximální femur cze
dc.subject sebepéče cze
dc.subject mapa péče cze
dc.subject A fracture eng
dc.subject proximal femur eng
dc.subject self-care eng
dc.subject care map eng
dc.title Ošetřovatelská péče o pacienty s frakturou proximálního femuru cze
dc.title.alternative Nursing care for patients with a proximal femur fracture eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jirásková, Lucie
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with patient care with proximal femoral fractures. The theoretical part describes anatomy of the bone, general characteristic of fractures, proximal femoral fractures, their symptoms, causes, types, diagnosis and treatment. Furthermore, there is mentioned preoperative and post-operative care, rehabilitation, aftercare and a care map. The research part consists of analysis of data which were collected through the method of retrospective investigation, observations with study of documentation and an interpretation of results. The aim was to investigate patients' composition and compare individual solutions of operations in terms of specific factors. The practical output of the thesis is a care map for individual solutions of operations of proximal femoral fractures. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36557
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaký typ operačního výkonu je podle Vás z hlediska náročnosti ošetřovatelské péče nejnáročnější a můžete vysvětlit proč? 2. Jak hodnotíte návaznost a problematiku následné péče? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33329
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account