Život mužů s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana
dc.contributor.author Matoušková, Jarmila
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:09Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:09Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68037
dc.description.abstract Tato práce se zabývá roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Jedná se práci teoreticko-výzkumného charakteru. Teoretická část je zaměřena na problematiku roztroušené sklerózy mozkomíšní, její historii, příznaky, průběh, diagnostiku a léčbu. S tímto onemocněním úzce souvisí i kvalita života, které se věnuje druhý úsek teoretické části. Výzkumná část se zabývá výsledky dotazníkového šetření provedeného u mužů trpících roztroušenou sklerózou mozkomíšní pomocí nestandardizovaného dotazníku vlastní tvorby. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cze
dc.subject muži cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject roztroušená skleróza mozkomíšní cze
dc.subject quality of life eng
dc.subject men eng
dc.subject multiple cerebrospinal sclerosis eng
dc.subject nursing care eng
dc.title Život mužů s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní cze
dc.title.alternative Quality of life men with diagnosis of multiple cerebrospinal sclerosis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Semencová, Vlastimila
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated This work deals with multiple cerebrospinal sclerosis. This work has a theoretical-research character. The theoretical part is focused on the issue of multiple cerebrospinal sclerosis, its history, symptoms, progression, diagnosis and treatment. Quality of life is closely related to this disease, which is the main topic of the second section of the theoretical part of this work. The research part deals with results of a questionnaire survey conducted with men suffering from multiple cerebrospinal sclerosis by means of a non-standardized questionnaire created by myself. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36564
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jedním z cílů práce bylo vytvoření informační brožury. Uvádíte, že byla vytvořena jako přínos pro praxi. Jakým způsobem a kde hodláte tuto brožuru v praxi využít? 2. Překvapily Vás některé informace, ke kterým jste studiem literárních pramenů nebo výzkumem došla? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33317
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account