Adaptační proces zdravotnických záchranářů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samšeňáková, Eva
dc.contributor.author Petržela, Radim
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:02:57Z
dc.date.available 2017-06-22T06:02:57Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68022
dc.description.abstract Práce s názvem Adaptační proces zdravotnického záchranáře se zabývá v teoretické části popisem adaptačního procesu z pohledu legislativy, náplně, funkčnosti a samotné důležitosti adaptačního procesu zdravotnického záchranáře. Výzkumná část práce byla vytvořena na základě rozboru údajů získaných od respondentů prostřednictvím dotazníku. Dotazníky byly určeny pro zdravotnické záchranáře Pardubického kraje a výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány do grafů. cze
dc.format 69 s. (82 968 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject adaptační procesy cze
dc.subject zdravotnický záchranář cze
dc.subject mentor cze
dc.subject praxe cze
dc.subject zdravotnická záchranná služba cze
dc.subject adaptation process eng
dc.subject paramedic eng
dc.subject mentor eng
dc.subject praxis eng
dc.subject ambulance eng
dc.title Adaptační proces zdravotnických záchranářů cze
dc.title.alternative Adaptation process for paramedic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rabová, Martina
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The work entitled Adaptation process for paramedic deals in its the theoretical part with the description of the adaptation process from the view of legislation, content, functionality and the importance of the adaptation process of the paramedic. The research part of the bachelor's thesis was based on analysis of data obtained from the respondents through a questionnaire. The questionnaires were designed for paramedics of the Pardubice region and the results of the questionnaire survey were elaborated in diagram. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36609
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Přibližte více metodiku výzkumu (pilotní předvýzkum, délku výzkumu atd.) 2. Mají daná pracoviště vypracovaný standard pracovních postupů, případně měl jste možnost do něj nahlédnout? 3. Předešlé výzkumy v oblasti adaptačního procesu ZZ? Provedl jste rešerši? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33471
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account