Akutní stavy na lůžku u stomatologa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrudimská, Lucie
dc.contributor.author Chovančík, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:02:51Z
dc.date.available 2017-06-22T06:02:51Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68011
dc.description.abstract Práce se zabývá akutními stavy pacientů při návštěvě stomatologické ordinace. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jakou první pomoc jsou schopni stomatologové poskytnout a nastalý stav pacienta řešit. V teoretické části práce jsou rozepsány akutní stavy, které by mohly nastat, společně s terapií, kterou by měli stomatologové poskytnout. Praktická část se zabývá zmapováním dovedností a zkušeností stomatologů při řešení akutních stavů. Výzkum byl prováděn pomocí dotazníkového šetření ve stomatologických ordinacích. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject stomatologové cze
dc.subject první pomoc cze
dc.subject akutní stavy cze
dc.subject dentists eng
dc.subject first aid eng
dc.subject acute condition eng
dc.title Akutní stavy na lůžku u stomatologa cze
dc.title.alternative Acute conditions in bed at dentist eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holeková, Jindra
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The study is showing acute conditions of patients during stomathological examinations. The main goal of my bachelor's thesis is to determine what first aid are sthomatologists able to provide and how are they able to deal with the current condition of the patient. In the theorethical part, the acute conditions of the patients which may occure are described, together with the right theraphy stomathologists should provide. Practical part contains which experience and skills stomathologists need to deal with the acute conditions.The research will be conducted through a questionnaire survey in dental surgeries eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36611
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč jste nezvolil konkrétnější otázky ve svém výzkumu? 2. Myslíte si, že by lékaři opravdu uměli poskytnout první pomoc tak jak to vyplynulo z vašeho výzkumu? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33451
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account