Komparace vybraných metod pro stanovení velikosti pojistné zásoby a jejich aplikace v potravinářském průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.author Chocholáč, Jan cze
dc.contributor.author Antonová, Barbora cze
dc.contributor.author Drahotský, Ivo cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:16:54Z
dc.date.available 2017-05-11T11:16:54Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.issn 1801-674X cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67666
dc.description.abstract Problematiku řízení zásob řeší denně mnoho podniků. Je to dáno zejména dvěma protichůdnými snahami; podniky se jednak snaží maximálně uspokojit svoje zákazníky, avšak na druhé straně chtějí eliminovat množství kapitálu vázaného v zásobách. Pojistná zásoba může zachycovat tři základní druhy odchylek – na straně vstupu, výstupu a ve spotřebě. Správné nastavení velikosti pojistné zásoby má vliv na ekonomiku podniku a zákaznickou spokojenost. Tento článek komparuje vybrané metody pro stanovení velikosti pojistné zásoby a aplikuje je v praxi v prostředí potravinářského průmyslu. cze
dc.format p. 67-79 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Perner´s Contacts, volume 11, issue: 3 cze
dc.rights open access cze
dc.subject pojistná zásoba cze
dc.subject potravinářský průmysl cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject bullwhip efekt cze
dc.subject safety stock eng
dc.subject food industry eng
dc.subject inventory management eng
dc.subject bullwhip effect eng
dc.title Komparace vybraných metod pro stanovení velikosti pojistné zásoby a jejich aplikace v potravinářském průmyslu cze
dc.title.alternative The comparison of the selected methods for determining the size of the safety stock and their application in the food industry eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The problem of inventory management solves many businesses every day. This is mainly due to two conflicting trends. Both companies are striving to satisfy their customers, but on the other hand, they want to eliminate the amount of capital tied up in inventories. Safety stock can capture the three basic types of imbalances – on the input, output and consumption. The correct size setting of safety stock influences the economics of enterprise and customer satisfaction. This article compares the selected method for determining the size of the safety stock and applied in practice in the food industry environment. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://pernerscontacts.upce.cz/44_2016/Chocholac.pdf
dc.identifier.obd 39877892 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account