Washing of soda pulp cooked from rapeseed straw

Show simple item record

dc.contributor.author Potůček, František cze
dc.contributor.author Hájková, Kateřina cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:10:48Z
dc.date.available 2017-05-11T11:10:48Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1336-3824 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67596
dc.description.abstract The aim of this work was to investigate the displacement washing process of soda pulp cooked from rapeseed straw from the point of view of chemical-engineering analysis. Displacement washing process was described by displacement washing curves recorded for alkali lignin like a tracer. The shape of the washing curves obtained experimentally indicated that the displacement of black liquor was non-ideal, i.e., it was between the ideal limits of plug flow and perfectly mixed flow. Mathematical treatment of the washing curves, which were obtained as a response to the step input signal, gave the dimensionless number known as the Péclet number characterizing the displacement of lignin from the pulp pad. For detailed description of displacement washing process, further parameters, such as the traditional wash yield, as well as axial dispersion coefficient, were also evaluated. The preliminary results obtained showed that, similarly as for kraft softwood and hardwood fibres, the wash yield determined for soda rapeseed pulp was found to be lower than that for non-porous incompressible particles. Comparing our results for soda pulp with those reported for softwood and hardwood pulps earlier, the displacement front becomes irregular owing to the heterogeneity of soda pulp fibre bed having much greater hydraulic resistance. With respect to this fact, the greater scatter of the longitudinal dispersion coefficient was achieved for soda pulp fibres. eng
dc.format p. 35-41 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, volume 58, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject displacement washing eng
dc.subject soda rapeseed pulp eng
dc.subject wash yield eng
dc.subject vytěsňovací praní cze
dc.subject natronová řepková buničina cze
dc.subject prací výtěžek cze
dc.title Washing of soda pulp cooked from rapeseed straw eng
dc.title.alternative Praní natronové buničiny uvařené z řepkové slámy cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cílem práce bylo vyšetřit z chemicko-inženýrského hlediska průběh vytěsňovacího praní natronové buničiny uvařené z řepkové slámy. Jako odezva na skokový vstupní signál byly zaznamenány vytěsňovací prací křivky pro alkalický lignin ve vystupujícím proudu výluhu. Vytěsňovací praní bylo neideální, tj. mezi pístovým tokem a ideálně míchanou celou. Na základě pracích křivek bylo odvozeno bezrozměrné Pécletovo kritérium a vyhodnoceny další charakteristiky procesu, jako prací výtěžek a axiální disperzní koeficient. Předběžné výsledky potvrdily, že prací výtěžek byl menší než v případě vrstvy z neporézních nestlačitelných částic. Vrstva natronové buničiny vykazovala rovněž větší hydraulický odpor ve srovnání s buničinou uvařenou z jehličnanů a listnáčů. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.17423/afx.2016.58.1.04
dc.project.ID SGS_2016_011/Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace eng
dc.identifier.wos 000408953200004
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84959933643
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84959933643
dc.identifier.obd 39877338 eng
dc.note eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account