Optical and magneto-optical behavior of Cerium Yttrium Iron Garnet thin films at wavelengths of 200-1770 nm

Show simple item record

dc.contributor.author Onbasli, Mehmet C. cze
dc.contributor.author Beran, Lukas cze
dc.contributor.author Zahradnik, Martin cze
dc.contributor.author Kucera, Miroslav cze
dc.contributor.author Antos, Roman cze
dc.contributor.author Mistrík, Jan cze
dc.contributor.author Dionne, Gerald F. cze
dc.contributor.author Veis, Martin cze
dc.contributor.author Ross, Caroline A. cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:10:16Z
dc.date.available 2017-05-11T11:10:16Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 2045-2322 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67590
dc.description.abstract Magneto-optical cerium-substituted yttrium iron garnet (Ce:YIG) thin films display Faraday and Kerr rotation (rotation of light polarisation upon transmission and reflection, respectively) as well as a nonreciprocal phase shift due to their non-zero off-diagonal permittivity tensor elements, and also possess low optical absorption in the near-infrared. These properties make Ce:YIG useful in providing nonreciprocal light propagation in integrated photonic circuits, which is essential for accomplishing energy-efficient photonic computation and data transport architectures. In this study, 80 nmthick Ce:YIG films were grown on Gadolinium Gallium Garnet substrates with (100), (110) and (111) orientations using pulsed laser deposition. The films had bulk-like structural and magnetic quality. Faraday and Kerr spectroscopies along with spectroscopic ellipsometry were used to deduce the complete permittivity tensor of the films in the ultraviolet, visible and near-infrared spectral region, and the magneto-optical figure of merit as a function of wavelength was determined. The samples showed the highest IR Faraday rotation reported for thin films of Ce:YIG, which indicates the importance of this material in development of nonreciprocal photonic devices. eng
dc.format p. "23640-1"-"23640-10" eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Scientific Reports, volume 6, issue: March 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Optical eng
dc.subject magneto-optical eng
dc.subject Cerium Yttrium Iron eng
dc.subject Garnet eng
dc.subject thin films eng
dc.subject Optické cze
dc.subject magneto-optické cze
dc.subject Cerium Yttrium Iron cze
dc.subject granát cze
dc.subject tenká vrstva cze
dc.title Optical and magneto-optical behavior of Cerium Yttrium Iron Garnet thin films at wavelengths of 200-1770 nm eng
dc.title.alternative Optické a magneto-optické vlastnosti Cerium iternatého granátu ve spektrální oblasti 200-1770 nm cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Magneto-optické cer-substituované yttrium železitého granátu (Ce: Yig) tenkých vrstev zobrazení Faraday a Kerr Otáčení (rotace Polarizace světla při prostupu a odrazu, v tomto pořadí), jakož i nonreciprocal fázový posun vzhledem k jejich nenulové nediagonální permitivita tenzorových prvků, a také mají nízkou optickou absorpci v blízké infračervené oblasti. Tyto vlastnosti činí Ce: Yig užitečné, protože poskytují šíření světla nonreciprocal v integrovaných fotonických obvodů, která je nezbytná pro dosažení energeticky úsporné fotonické výpočetní a datové přenosy architektury. V této studii, 80 nmthick Ce: Yig filmy byly pěstovány na Gadolinium Gallium Granát substrátů s (100), (110) a (111) směry využívající pulsní laserové depozice. Filmy měly sypkých jako strukturální a magnetickou kvalitu. Faraday a Kerr spektroskopie spolu s spektroskopické elipsometrie byly použity pro odvodit Kompletní permitivita tensor z filmů v trafialové, viditelné a blízké infračervené oblasti, a magneto-optické rozhodující hodnotou jako funkci vlnové délky byla stanovena. Vzorky vykazovaly Nejvyšší IR Faradayova rotace hlášeny u tenkých vrstev Ce: YIG, což znamená, že je důležité to materiál ve vývoji nonreciprocal fotonických zařízení. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1038/srep23640 eng
dc.identifier.wos 000373028900001
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84963682625
dc.identifier.obd 39877272 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account