Selective isolation of hydrophobin SC3 by solid-phase extraction with polytetrafluoroethylene microparticles and subsequent mass spectrometric analysis

Show simple item record

dc.contributor.author Kupčík, Rudolf cze
dc.contributor.author Zelená, Miroslava cze
dc.contributor.author Řehulka, Pavel cze
dc.contributor.author Bílková, Zuzana cze
dc.contributor.author Česlová, Lenka cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:09:10Z
dc.date.available 2017-05-11T11:09:10Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1615-9306 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67576
dc.description.abstract Hydrophobins are small proteins that play a role in a number of processes during the filamentous fungi growth and development. These proteins are characterized by the self-assembly of their molecules into an amphipathic membrane at hydrophilic-hydrophobic interfaces. Isolation and purification of hydrophobins generally present a challenge in their analysis. Hydrophobin SC3 from Schizophyllum commune was selected as a representative of class I hydrophobins in this work. A novel procedure for selective and effective isolation of hydrophobin SC3 based on solid-phase extraction with polytetrafluoroethylene microparticles loaded in a small self-made microcolumn is reported. The tailored binding of hydrophobins to polytetrafluoroethylene followed by harsh elution conditions resulted in a highly specific isolation of hydrophobin SC3 from the model mixture of ten proteins. The presented isolation protocol can have a positive impact on the analysis and utilization of these proteins including all class I hydrophobins. Hydrophobin SC3 was further subjected to reduction of its highly stable disulfide bonds and to chymotryptic digestion followed by mass spectrometric analysis. The isolation and digestion protocols presented in this work make the analysis of these highly hydrophobic and compact proteins possible. eng
dc.format p. 717-724 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Wiley-VCH eng
dc.relation.ispartof Journal of Separation Science, volume 39, issue: 4 eng
dc.rights práce není přístupná eng
dc.subject Hydrophobin SC3 eng
dc.subject Isolation eng
dc.subject Mass spectrometry eng
dc.subject Polytetrafluoroethylene microparticles eng
dc.subject Protein analysis eng
dc.subject Hydrofobin SC3 cze
dc.subject Izolace cze
dc.subject hmotnostní spektrometrie cze
dc.subject teflonové mikročástice cze
dc.subject analýza proteinů cze
dc.title Selective isolation of hydrophobin SC3 by solid-phase extraction with polytetrafluoroethylene microparticles and subsequent mass spectrometric analysis eng
dc.title.alternative Selektivní izolace hydrofobinu SC3 pomocí extrakce s teflonovými mikročásticemi a následnou hmotnostně spektrometrickou analýzou cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Hydrofobiny jsou malé proteiny, které hrají roli v mnoha procesech během růstu a vývoji plísní. Tyto proteiny jsou charakterizovány samoshlukováním jejich molekul na hydrofilních-hydrofobních rozhraních. Izolace a přečištění hydrofobinů představuje obecně velký problém v jejich analýze. Pro tuto práci byl vybrán zástupce hydrofobinů I. třídy hydrophobin SC3 (Schizophyllum commune), který se díky velké hydrofobicitě silně váže na teflonové mikročástice a odolává běžně používaným elučním rozpouštědlům. Této silné vazby bylo využito při jeho selektivní izolaci pomocí vyrobené mikrokolonky naplněné teflonovými částicemi, ze které byl hydrofobin uvolněn elucí za velmi drastických podmínek. Prezentovaný postup izolace může mít pozitivní vliv na další analýzu a použití hydrofobinů I. třídy. Hydrofobin SC3 byl dále podroben redukci jeho vysoce stabilních disulfidických vazem a chymotryptickému štěpení následovanému hmotnostně spektrometrickou analýzou. Postup izolace a štěpení prezentovaný v této práci umožňuje analýzu tohoto vysoce hydrofóbního a kompaktního proteinu. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1002/jssc.201500912 eng
dc.relation.publisherversion http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jssc.201500912/full
dc.identifier.wos 000371163300012
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84958910626
dc.identifier.obd 39877190 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account