Chemical Composition of Essential Oils from Plantago Lanceolata L. Leaves Extracted by Hydrodistillation

Show simple item record

dc.contributor.author Bajer, Tomáš cze
dc.contributor.author Janda, Vaclav cze
dc.contributor.author Bajerová, Petra cze
dc.contributor.author Kremr, Daniel cze
dc.contributor.author Eisner, Aleš cze
dc.contributor.author Ventura, Karel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:08:00Z
dc.date.available 2017-05-11T11:08:00Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 0022-1155 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67561
dc.description.abstract Extensive traditional use of medical plants leads to research dealing with chemical composition of essential oils. The aim of this work was evaluation of quality of the essential oil and extending of the knowledge about chemical composition of essential oil from ribwort (Plantago lanceolata L.) and proportional representation of compounds. Extractions of essential oils from samples of ribwort were performed by hydrodistillation. GC-MS and GC-FID techniques were used for investigation of the qualitative and semi-quantitative content of aromatic compounds in the essential oils, respectively. Major aroma constituents of ribwort leaves were groups of fatty acids 28.0-52.1 % (the most abundant palmitic acid 15.3-32.0 %), oxidated monoterpenes 4.3-13.2 % (linalool 2.7-3.5 %), aldehydes and ketones 6.9-10.0 % (pentyl vinyl ketone 2.0-3.4 %) and alcohols 3.8-9.2 % (1-octen-3-ol 2.4-8.2 %). In relative high amount were identified apocarotenoids (1.5-2.3 %) which are important constituents because of their intense fragrant. The importance is in potential manufacture control of feedstocks before producing of food supplements. eng
dc.format p. 1576-1584 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer-India eng
dc.relation.ispartof Journal of Food Science and Technology - Mysore, volume 53, issue: 3 eng
dc.rights práce není přístupná eng
dc.subject Plantago Lanceolata L. eng
dc.subject Essential Oil eng
dc.subject Hydrodistillation eng
dc.subject GC-MS eng
dc.subject GC-FID eng
dc.subject Plantago lanceolata L. cze
dc.subject Silice cze
dc.subject Hydrodestilace cze
dc.subject GC-MS cze
dc.subject GC-FID cze
dc.title Chemical Composition of Essential Oils from Plantago Lanceolata L. Leaves Extracted by Hydrodistillation eng
dc.title.alternative Chemické složení silic jitrocele extrahovaných hydrodestilací cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Rozsáhle využívání tradičních léčivých rostlin vede k výzkumům zaměřeným na chemické složení silic. Cílem této studie bylo zhodnocení kvality silic a rozšíření znalostí o chemickém složení silice z jitrocele (Plantago lanceolata L.) a proporčního zastoupení jednotlivých sloučenin. Extrakce silic ze vzorků jitrocele byly prováděny pomocí hydrodestilace. Pro výzkum qvalitativního a semi kvantitativního zastoupení aromatických sloučenin v silicích byly použity techniky GC-MS a GC-FID. Hlavní složky aroma listů jitrocele byly skupiny mastných kyselin 28,0-52,1 % (nejhojněji kyselina palmitová 15,3-32,0 %), oxidované monoterpeny 4,3-13,2 % (linalool 2,7-3,5 %), aldehydy a ketony 6,9-10,0 % (pentyl vinyl keton 2,0-3,4 %) a alkoholy 3,8-9,2 % (1-okten-3-ol 2,4-8,2 %). V relativné velkém množství byly identifikovány apokarotenoidy (1,5-2,3 %), což jsou významné složky kvůli jejich intenzivní vůni. Význam je v potenciální výrobní kontrole surovin před produkcí potravinových doplňků. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1007/s13197-015-2083-x eng
dc.relation.publisherversion http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-015-2083-x
dc.identifier.wos 000376459100025
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84946866963
dc.identifier.obd 39877086 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account