PID control of FOPDT plants with dominant dead time based on the modulus optimum criterion

Show simple item record

dc.contributor.author Cvejn, Jan cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:05:01Z
dc.date.available 2017-05-11T11:05:01Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 2300-2611 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67521
dc.description.abstract The modulus optimum (MO) criterion can be used for analytical design of the PID controller for linear systems with dominant dead time. However, although the method usually gives fast and non-oscillating closed-loop responses, in the case of large dead time the stability margin gets reduced and even non-stable behavior can be observed. In this case a correction of the settings is needed to preserve the stability margin. We describe and compare two methods of design of the PID controller based on the MO criterion that for the stable first-order systems with dead time preserve the stability margin, trying to keep maximum of the performance of the original MO settings. eng
dc.format p. 5-17 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher DE GRUYTER OPEN LTD eng
dc.relation.ispartof ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES, volume 26, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject PID controller eng
dc.subject process control eng
dc.subject dead time eng
dc.subject modulus optimum eng
dc.subject magnitude optimum eng
dc.subject PID regulátor cze
dc.subject řízení procesů cze
dc.subject dopravní zpoždění cze
dc.subject optimální modul cze
dc.title PID control of FOPDT plants with dominant dead time based on the modulus optimum criterion eng
dc.title.alternative PID řízení systémů FOPDT s dominantním dopravním zpožděním na základě metody optimálního modulu cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Metoda optimálního modulu (MO) může být využita pro analytický návrh PID regulátoru pro lineární systémy s dominantním dopravním zpožděním. Avšak, třebaže metoda obvykle dává rychlé a nekmitavé odezvy uzavřeného obvodu, v případě dlouhého dopravního zpoždění dochází ke zmenšování rezervy ve stabilitě a je možné pozorovat i nestabilní chování. V tomoto případě je třeba provést korekci nastavení, která zaruší rezervu ve stabilitě. V článku jsou popsány a porovnány dvě metody nastavení PID regulátoru, založené na MO kritériu, které pro stabilní systémy 1. řádu s dopravním zpožděním zaručí rezervu ve stabilitě, při snaze zachovat maximum výkonnosti původního MO nastavení. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1515/acsc-2016-0001 eng
dc.relation.publisherversion https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/acsc.2016.26.issue-1/acsc-2016-0001/acsc-2016-0001.xml
dc.identifier.wos 000372512800001 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84963852035
dc.identifier.obd 39876923 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account