INVESTMENT DECISION MAKING WITH RESPECT TO THE INFLATION RATE AND THE TAX RATE

Show simple item record

dc.contributor.author Špičková, Markéta cze
dc.contributor.author Makovsky, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:57:40Z
dc.date.available 2017-05-11T10:57:40Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87990-10-0 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67420
dc.description.abstract Investment decision making is one of the most important activities in the industrial company. New, not widespread techniques provide abnormal rates of returns, but more their idiosyncratic risk is high. That is why the systematic risk is driven with “an old obsolete” wide spread technique of manufacturing. In these consequences it is useless to improve modern techniques immediately. The investment decision making is also dependent on the rate of physical capital taxation and the expected inflation. More the stimulation of modern investment comes from the support via tax savings or due to low nominal interest rate (which means low inflation rate). It is also important to say that the innovation leaders in investment have taken advantage in their business. This is said to by the essential driver for strategic management thinking. In this article we provide the empirical evidence of presented topic in the Czech Republic for last period. Concretely we present the interdependence between the firm´s value and the technological progress in the data sample of the Czech Republic. In the end, need to say that in crisis it is hard to enforce more investment targets in contrary with the managerial benefits or dividends trends. eng
dc.format p. 1826-1835 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Vysoká škola ekonomická v Praze eng
dc.relation.ispartof The 10th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject Investment Bubbles eng
dc.subject strategic cost planning eng
dc.subject idiosyncratic risk eng
dc.subject Sollow residuals eng
dc.subject Investiční bubliny cze
dc.subject strategické plánování nákladů cze
dc.subject jedinečné riziko cze
dc.subject Solloowa rezidua cze
dc.title INVESTMENT DECISION MAKING WITH RESPECT TO THE INFLATION RATE AND THE TAX RATE eng
dc.title.alternative INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ ZAHRNUJÍCÍ INFLACI A DAŇOVOU ÚROVEŇ cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Investiční rozhodování je jednou z nejdůležitějších aktivit v průmyslovém podniku. Nové, nepříliš rozšířené techniky poskytují významnou míru výnosnosti, ale jejich jedinečné riziko je vysoké. Toto je důvodem, proč je systematické riziko považováno za "zastaralou" techniku. V důsledku toho je zbytečné, aby se zlepšily moderní techniky okamžitě. Investiční rozhodování je mimo jiné závislé na rychlosti fyzického zdanění kapitálu a také na očekávané inflaci. Stimulace moderních investic probíhá prostřednictvím daňových úspor nebo skrze nízké nominální úrokové sazby (což znamená nízkou míru inflace). Je také důležité říci, že vedoucí inovace v oblasti investic lze využít jako výhodu v podnikání. To je nazýváno jako základní ovladač strategického řízení. V tomto článku jsou uvedeny empirické důkazy zkoumaného tématu v České republice za uplynulé období. Konkrétně představujeme vzájemnou závislost mezi hodnotou firmy a technologického pokroku na vzorku dat České republiky. Na závěr je třeba říci, že v krizi je těžké prosadit stanovené investiční cíle v porovnání s manažerskými výhodami nebo trendy dividendových výnosů. cze
dc.event The 10th International Days of Statistics and Economics (08.09.2016 - 10.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://msed.vse.cz/msed_2016/index
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000389515100181 eng
dc.identifier.obd 39878680 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account