Bicykl a ženská emancipace. Od prvních cyklistek do začátku 20. století.

Show simple item record

dc.contributor.author Lenderová, Milena cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:55:47Z
dc.date.available 2017-05-11T10:55:47Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-86254-33-3 cze
dc.identifier.issn 1211-975X cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67394
dc.description.abstract Kapitola vychází z analýzy zájmového tisku a odborné literatury, je zaměřena na vztah mezi ženskou cyklistickou a ženskou emancipací a pokrývá období od 80. let 19. století do Velké války. Vzestup cyklistiky v českých zemích spadá do 60. let 19. století. Ženám poskytla možnost pohybu, novou formu sociability umožňující uniknout společenské kontrola, a měla vliv na způsob oblékání. cze
dc.format p. 189-203 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Státní okresní archiv cze
dc.relation.ispartof Z Českého ráje a Podkrkonoší cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject dějiny ženského sportu cze
dc.subject cyklistika cze
dc.subject ženská emancipace cze
dc.subject 19th century eng
dc.subject History of women´s sport eng
dc.subject Cycling eng
dc.subject Emancipation of women eng
dc.title Bicykl a ženská emancipace. Od prvních cyklistek do začátku 20. století. cze
dc.title.alternative Bicycle and Woman Emancipation. From the first cyclists to the beginning of 20th century eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated The chapter, based on the contemporary interest journals and specialized literature, focuses on the relationship of women to cycling and covers the period from the 1880s up to the World War I. The rise of cycling sport together with the beginning woman cycling is mapped, dating back to the 1860s. Cycling provided them with the opportunity of free motion, a new type of social contact, allowing them to escape from the tight social control and giving them a more open communication with the opposite gender. Cycling also influenced the women´s apparel. eng
dc.event Na kolech do světa (Po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří) (17.04.2016 - 18.04.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2016_015/Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu novověku a současných dějin cze
dc.identifier.obd 39878475 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account