APPARENTLY MARGINAL MEMBERS OF LIVE SYSTEM

Show simple item record

dc.contributor.author Brychtová, Šárka cze
dc.contributor.author Čermáková, Martina cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:53:40Z
dc.date.available 2017-05-11T10:53:40Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7105-52-0 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67367
dc.description.abstract The relation between humans and animals is reflected in a wide range of fields and it contains a range of aspects – philosophical, ethical, economic, ecological, anthropological, etc. It is only a marginal issue in all the fields and spheres for understandable reasons. With intense exploration and comprehension of the issue, we are able to observe a range of common features in the order and functioning of the society, which are reflected in just much more brutal form in the context of coexistence of humans and animals. It is in a huge conflict with a vision without hierarchy, dominance, repression and suffering. We have to exceed the borders which seemingly separate us, focus on the common features and cultivate systematic understanding repression in any form including animals to enable the vision at all. That is the only way we can move forward in the way of evolution. eng
dc.format p. 365-374 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof 3rd Internacional Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 : Conference proceedings. Book 3, Volume I. eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Philosophy of animal rights, coexistence of humans and animals, ethical aspects of animal protection against cruelty, legal aspects of animal protection eng
dc.subject Filozofie práv zvířat cze
dc.subject soužití člověka a zvířat cze
dc.subject etické aspekty ochrany zvířat cze
dc.subject právní aspekty ochrany zvířat cze
dc.title APPARENTLY MARGINAL MEMBERS OF LIVE SYSTEM eng
dc.title.alternative Marginální nikoli však nepodstatné prvky živých systémů – (některé aspekty) cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Vztah člověka ke zvířatům se odráží v celé řadě oborů a obsahuje celou škálu aspektů – filozofických, etických, ekonomických, ekologických, antropologických atd. Ve všech oborech a oblastech, se však z pochopitelných důvodů, nachází pouze na okrajové části. Při hlubším prozkoumání a porozumění dané problematice, však můžeme sledovat řadu společných znaků v uspořádání a chodu společnosti, které se pouze v daleko brutálnější formě odráží i v kontextu soužití člověka a zvířat. To je v těžkém konfliktu vize bez hierarchie, dominance, útlaku a utrpení. Aby to bylo vůbec někdy potenciálně možné, musíme dosáhnout za hranice, které nás zdánlivě rozdělují, soustředit se na to, co máme společné, a kultivovat systematické porozumění útlaku v jakékoli formě, ke zvířatům nevyjímaje. Pouze pak se evolučně můžeme posunout dopředu. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2016) (06.04.2016 - 09.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000395727300047
dc.identifier.obd 39878195 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account