Development of railway transportation between China and the European Union countries

Show simple item record

dc.contributor.author Nožička, Jiří cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:51:26Z
dc.date.available 2017-05-11T10:51:26Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87533-14-7 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67337
dc.description.abstract European and Chinese economies belong to the largest economies in the world. These economies are also heavily intertwined into bidirectional supplier - customer chain. Bilateral trade between European countries and China was in the nineties of the last century relatively weak. Development of the Chinese economy caused an increase in the volume of foreign trade. Chinese leaders began to promote the development of the New Silk Road. This trade route in addition to maritime has two railway routes - northern and southern. Since 2008 there has been significant development of connections and transport volumes on these routes. This article will deal with the analysis of the development of rail to rail routes, the New Silk Road. eng
dc.format p. 324-333 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Societas Scientiarum Olomucensis II. eng
dc.relation.ispartof Knowledge for Market Use 2016 : Our Interconnected and Divided World eng
dc.rights open access eng
dc.subject transport eng
dc.subject railroad eng
dc.subject silk road economic belt eng
dc.subject international trade eng
dc.subject doprava cze
dc.subject železnice cze
dc.subject hedvábná stezka ekonomického pásu cze
dc.subject mezinárodní obchod cze
dc.title Development of railway transportation between China and the European Union countries eng
dc.title.alternative Rozvoj železniční dopravy mezi Čínou a zeměmi Evropské unie cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Evropská a čínská ekonomika patří k největším ekonomikám na světě. Tyto ekonomiky jsou také silně provázány do obousměrného dodavatelsko-odběratelského řetězce. Bilaterální obchod mezi evropskými zeměmi a Čínou byl v devadesátých letech minulého století relativně slabý. Vývoj čínské ekonomiky způsobil nárůst objemu zahraničního obchodu. Čínští vůdcové začali podporovat rozvoj nové hedvábné stezky. Tato obchodní cesta má, kromě námořních tras, dvě dopravní cesty - severní a jižní. Od roku 2008 došlo k významnému rozvoji realizovaných přeprav a k růstu přepravních výkonů na těchto trasách. Tento článek se zabývá analýzou rozvoje železniční dopravy na železničních tratích na nové hedvábné stezce. cze
dc.event Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World (08.09.2016 - 09.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2016-Knowledge_for_Market_Use_Proceedings.pdf
dc.identifier.wos 000389757500047
dc.identifier.obd 39878076 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account