Duplexer Based on a Cavity Resonators for PSR

Show simple item record

dc.contributor.author Zálabský, Tomáš cze
dc.contributor.author Hnilička, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:51:13Z
dc.date.available 2017-05-11T10:51:13Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-953-184-221-1 eng
dc.identifier.issn 1334-2630 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67334
dc.description.abstract This paper deals with a design of a freguency duplexer based on a cavity resonator for a primary surveillance radar. The duplexer in this radar system for for recieving of two different frequencies is used. Usig of two different frequencies allows us achieve a greater systems reliability. The proposal of frequency duplexer is based on a cavity resonator. Design and optimization of the duplexer was performed in a CST Microwave Studio. After designing and optimizing, the final circuit was fabricated and required parameters were verified by a measurement. eng
dc.format p. 147-150 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR eng
dc.relation.ispartof 58th International Symposium ELMAR 2016 : proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Frequency duplexer, Cavity resonator, Coaxial resonator, Wavequide diaphragm, Wavequide Pins eng
dc.subject Frekvenční duplexer, Dutinový resonátor, Koaxiální resonátor, Vlnovodná clonka, Vlnovodný kolík cze
dc.title Duplexer Based on a Cavity Resonators for PSR eng
dc.title.alternative Duplexer na bázy dutinového rezonátoru pro primární radiolokátor cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento článek pojednává o návrhu frekvenčního duplexeru na bázy dutinových rezonátorů pro primární přehledový radiolokátor. Duplexer slouží v radarovém systému pro příjem dvou různých kmitočtů současně. Využití dvou rozdílných frekvencí umožní dosažení větší systémové spolehlivosti. Návrh a optimalizace duplexeru byly provedeny v simulačním softwaru CST Microwave Studio. Po návrhu a optimalizaci byl obvod zhotoven a dosažení požadovaných parametrů bylo ověřeno měřením. cze
dc.event 58th International Symposium ELMAR 2016 (12.09.2016 - 14.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/ELMAR.2016.7731774
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/document/7731774/
dc.project.ID SGS_2016_022/Výzkum zpracování rádiových a multimediálních signálů eng
dc.identifier.wos 000390949200034
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84996939047
dc.identifier.obd 39878066 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account