Options of FTIR in technical diagnostics of engine oils

Show simple item record

dc.contributor.author Stodola, Jiří cze
dc.contributor.author Sejkorová, Marie cze
dc.contributor.author Šťastný, Jiří cze
dc.contributor.author Červený, Miroslav cze
dc.contributor.editor Šťastný, Jiří cze
dc.contributor.editor Vališ, David cze
dc.contributor.editor Stodola, Jiří cze
dc.contributor.editor Neumann, Vlastimil cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:50:32Z
dc.date.available 2017-05-11T10:50:32Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7231-376-1 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67325
dc.description.abstract The article presents the selected findings to identify the opportunities and ongoing changes in quality parameters of motor oils, indications of possible failure modes of machinery as internal combustion engines etc., confirmation or rejection of the hypotheses about confusing the engine oil by means of IR spectroscopy. Creating user-defined libraries of the IR spectra allows the routine use in tribodiagnosis. eng
dc.format p. 223-230 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita obrany v Brně eng
dc.relation.ispartof Deterioration, Dependability, Diagnostics 2016 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Infrared spectroscopy eng
dc.subject engine oil quality parameters eng
dc.subject multivariate statistical methods eng
dc.subject method of partial least squares (PLS) eng
dc.subject infračervená spektrometrie cze
dc.subject parametry kvality motorových olejů cze
dc.subject multivariační statistické metody cze
dc.subject metoda částečných nejmenších čtverců (PLS) cze
dc.title Options of FTIR in technical diagnostics of engine oils eng
dc.title.alternative Možnosti FTIR v technické diagnostice motorových olejů cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V článku jsou prezentovány vybrané ukázky identifikace možných a probíhajících změn v kvalitativních parametrech motorových olejů, náznaky možných způsobů poruch strojního zařízení, jako jsou spalovací motory atd. potvrzení nebo odmítnutí hypotéz o motorovém oleji pomocí infračervené spektrometrie.Vytváření uživatelských knihoven infračervených spekter umožňuje rutinní použití v tribodiagnostice. cze
dc.event Deterioration, Dependability, Diagnostics 2016 (11.10.2016 - 12.10.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39878035 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account