RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF PROSPERITY AND FAILURE PREDICTION

Show simple item record

dc.contributor.author Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Slavíček, Ondřej cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:47:52Z
dc.date.available 2017-05-11T10:47:52Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7105-74-2 eng
dc.identifier.issn 2367-5659 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67289
dc.description.abstract The manufacturing industry plays in almost every economy a key role. One of the newest and most accurate model for prediction of financial stability is Karas & Reznakova´s Index. This model was made in the Czech Republic on the dataset of Czech manufacturing companies in 2014. It is able to predict distress or financial stability with high probability, although it is unclear how the relationship to corporate performance is, primarily, what is the interconnection to return on equity (ROE). In order to find this answer, a research was carried out including near 900 companies operating in the manufacturing industry. The goal was to confirm or disprove interdependence between ROE values to individual rating grades of Karas & Reznakova´s Index (K&R Index). The authors of this article consider the information whether the company goes bankrupt or not, as inadequate. Study has shown that the risk categories with a probability of bankruptcy of 1.10% or less achieve an average ROE from 10.30% to 13.63%, and that the probability of a negative ROE is only 11.62% for these categories. Unfortunately the study demonstrated no statistically significant linkage between the value of K&R Index and the prosperity of the business in the following year expressed by ROE values. Despite that now the analysts using K&R Index have a clearer view on the future prosperity development of a company. eng
dc.format p. 505-512 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject prosperity eng
dc.subject failure prediction eng
dc.subject return on equity eng
dc.subject prosperita cze
dc.subject predikce úpadku cze
dc.subject rentabilita vlastního kapitálu cze
dc.title RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF PROSPERITY AND FAILURE PREDICTION eng
dc.title.alternative Vztah mezi úrovní prosperity a predikcí úpadku cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Zpracovatelský průmysl hraje téměř v každé ekonomice klíčovou roli. Jeden z nejnovějších a nejpřesnějších modelů pro predikci finanční stability je Index Karase a Režňákové. Tento model byl vytvořen v roce 2014 v České republice na souboru českých firem. Je schopen předpovědět úpadek nebo finanční stabilitu s vysokou pravděpodobností, i když není jasné, jaký vztah k podnikové výkonnosti model má, především v návaznosti na rentabilitu vlastního kapitálu (ROE). S cílem nalézt tuto odpověď bylo provedeno šetření u 900podniků působících ve zpracovatelském průmyslu. Cílem bylo potvrdit či vyvrátit vzájemnou závislost mezi hodnotami ROE a jednotlivými ratingovými stupni tohoto modelu. Autoři tohoto článku vzali v úvahu informace o tom, zda společnost zkrachuje nebo ne, jako nedostatečné. Studie ukázala, že ratingové kategorie s pravděpodobností bankrotu 1,10% a méně dosahují průměrné ROE od 10,30% do 13,63%, a že pravděpodobnost záporného ROE je pouze 11,62% pro tyto kategorie. Bohužel studie neprokázala statisticky významnou závislost mezi dosaženou hodnotou Indexu a prosperitou podnikání v následujícím roce vyjádřenou hodnotou ROE. Přesto mohou mít nyní analytici využívající tento model jasnější představu o budoucím vývoji prosperity společnosti. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (22.08.2016 - 31.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000395727000064
dc.identifier.obd 39877912 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account