Fitting standard claims by Generalized Linear Models

Show simple item record

dc.contributor.author Gogola, Ján cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:43:01Z
dc.date.available 2017-05-11T10:43:01Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 2464-6970 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67221
dc.description.abstract This article deals with the issue of creating homogenous tariff classes of non-life insurance and modelling the cost of standard claims of each tariff class. We use a Generalized Linear Models (GLM) for the purpose of finding significant risk factors and also to determine the cost of standard claims of the individual tariff classes. The theoretical part will be completed by application on a typical heterogeneous portfolio of the Motor Third Party Liability (MTPL). All calculations were performed using the R software. The result of the GLM is a multiplicative model where the cost of standard claim of a particular tariff class is given as a product of the cost of standard claim of the reference class and the relativities of the tariff class. eng
dc.format p. 227-234 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava eng
dc.relation.ispartof Managing and Modelling of Financial Risks : 8th International Scientific Conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject Generalized linear models eng
dc.subject Gamma distribution eng
dc.subject R language eng
dc.subject likelihood function eng
dc.subject risk classification eng
dc.subject Zobecněný lineární model cze
dc.subject Gama rozdělení cze
dc.subject R programovací jazyk cze
dc.subject pravděpodobnostní funkce cze
dc.subject klasifikace rizika cze
dc.title Fitting standard claims by Generalized Linear Models eng
dc.title.alternative Odhad výše standardní škody pomocí GLM - zobecněného lineárního modelu cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek se zabývá problematikou tvorby homogenních tarifních tříd neživotního pojištění a modelování nákladů pro standardní plnění každé. Za účelem zjištění významných rizikových faktorů a také určit náklady standardních plnění jednotlivých tarifních tříd, použijeme zobecněný lineární model (GLM). Teoretická část je doplněna aplikací na heterogenní portfolio pojistek pro povinné ručení. Všechny výpočty byly provedeny pomocí softwaru R. Výsledkem GLM je multiplikativní model, kdy náklady na standardní plnění určité tarifní třídy jsou dány jako součin nákladů standardního plnění referenční třídy a koeficientů příslušné třídy tarifu. Montáž standardní nároky zobecněné lineární modely cze
dc.event Řízení a modelování finančních rizik : RMFR 2016 (05.09.2016 - 06.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Soubory/Part_I.pdf
dc.identifier.obd 39877726 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account