Stanovení fenolických látek s antioxidačními vlastnostmi v obilovinách

Show simple item record

dc.contributor.author Hofmeister, Pavel cze
dc.contributor.author Šilarová, Petra cze
dc.contributor.author Česlová, Lenka cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:35:53Z
dc.date.available 2017-05-11T10:35:53Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7560-004-2 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67126
dc.description.abstract Produkty vyrobené z obilovin jsou základní složkou lidské stravy. Z toho důvodu jsou obiloviny studovány jako zdroj mnoha zdraví prospěšných látek, mezi které se řadí i fenolické látky s antioxidačními účinky. Tyto látky se v zrnu obilovin nacházejí zejména v povrchových vrstvách. Během mletí jsou tyto vrstvy většinou odstraněny v závislosti na typu připravované mouky. V případě celozrnné mouky jsou povrchové vrstvy zachovány, tudíž obsahují větší množství antioxidantů než mouky bílé. Mezi obiloviny dále patří rýže, kde část obalových vrstev obsahuje rýže pololoupaná na rozdíl od rýže loupané. Tato práce je zaměřena na porovnání obsahu fenolických látek s antioxidačními vlastnostmi v jednotlivých druzích obilovin. Antioxidanty se v rostlinném materiálu vyskytují jako volné a vázané. Volné lze extrahovat po okyselení přímo do nepolárního rozpouštědla. Vázané jsou extrahovány po jejich uvolnění pomocí kyselé či alkalické hydrolýzy. Na stanovení celkového obsahu antioxidačních látek je vypracováno několik spektrofotometrických metod. V této práci je použita ABTS metoda a metoda stanovení celkového obsahu fenolických látek pomocí Folin-Ciocalteova činidla. Tyto metody jsou ovšem nespecifické a mohou s nimi interferovat různé složky matrice. Kvantitativní analýza jednotlivých fenolických látek byla proto provedena pomocí HPLC/MS a výsledky získané všemi metodami byly porovnány. Vzhledem k tomu, že jsou obiloviny většinou před konzumací tepelně upraveny buď pečením či vařením obsahuje tato práce i část, která se věnuje změnám zastoupení antioxidačních látek způsobených běžnou kuchyňskou tepelnou úpravou. cze
dc.format p. 57-62 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků cze
dc.rights open access cze
dc.subject fenolické látky cze
dc.subject antioxidanty cze
dc.subject obiloviny cze
dc.subject HPLC/MS cze
dc.subject phenolic compounds eng
dc.subject antioxidants eng
dc.subject cereals eng
dc.subject HPLC/MS eng
dc.title Stanovení fenolických látek s antioxidačními vlastnostmi v obilovinách cze
dc.title.alternative Determination of phenolic compounds with antioxidant properties in cereals eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Phenolic compounds are presented in cereals as a free or bonded to the cell wall with proteins or carbohydrates. Soluble phenolic compounds (mainly free non-conjugated and soluble conjugated compounds to the carbohydrates via ester or ether bond) are extracted to the hydro-organic solvents. Insoluble bonded phenolic compounds are necessary to liberate from ether or ester bond by acidic or alkaline hydrolysis, respectively. In this work, extraction procedure and reversed-phase HPLC/MS separation were optimized to analyze free and bonded phenolic compounds in different cereals. eng
dc.event Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 (14.06.2016 - 14.06.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39877234 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account