Project Management Education in Chemical Companies in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Košťálová, Jana cze
dc.contributor.author Bednaříková, Marie cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:34:53Z
dc.date.available 2017-05-11T10:34:53Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7105-70-4 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67113
dc.description.abstract Companies have to implement a lot of changes to assure competitiveness and further development. More extensive changes are usually implemented in a way of projects. It is suitable to use findings of the project management theory to manage projects in a successful way. The level of project management is affected with many factors. Range of knowledge and skills of project managers and members of project teams and also general awareness about company project management in case of the company management as well as in case of its skeleton staff can be counted among the important factors. It is possible to increase this knowledge and skills using a long-term and goal-directed education of staff. There are many ways and instruments to be used for the education of employees. The article is concentrated on evaluation of project management education in some selected chemical companies in the Czech Republic. There was explored an interest to arrange project management education and the attitude to arranging it in these companies. In the final part of the article there are some recommendations following from the research for companies in chemical industry as far as project managers and members of project teams and project management education generally speaking is concerned. eng
dc.format p. 999-1006 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings. Book 1, Vol. 1 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject project management eng
dc.subject project management education eng
dc.subject project management information systems eng
dc.subject chemical industry eng
dc.subject projektové řízení cze
dc.subject vzdělávání v oblasti projektového řízení cze
dc.subject informační systémy na podporu projektového řízení cze
dc.subject chemický průmysl cze
dc.title Project Management Education in Chemical Companies in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Vzdělávání v oblasti projektového řízení v podnicích chemického průmyslu v České republice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Podniky pro zajištění konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje musí realizovat řadu změn. Rozsáhlejší změny jsou zpravidla realizovovány formou projektů. Pro úspěšné řízení projektů je vhodné využívat poznatků teorie projektového řízení. Úroveň projektového řízení je ovlivněna řadou faktorů. Mezi významné faktory je možné zařadit rozsah znalostí a dovedností projektových manažerů, členů projektových týmů, ale i obecné povědomí o projektovém řízení v podniku a to jak v rámci jeho managementu tak v řadách kmenových pracovníků. Zvyšování těchto znalostí a dovedností je možné s pomocí dlouhodobého a cíleného vzdělávání pracovníků. Pro vzdělávání pracovníků je možné využít řady postupů a nástrojů. Článek se zaměřuje na posouzení vzdělávání v oblasti projektového řízení v řadách vybraných podniků chemického průmyslu v České republice. V těchto podnicích byl mapován zájem podniků zajistit vzdělávání v oblasti projektového řízení a jejich přístup k jeho zajištění. V závěru článku jsou formulována doporučení výplývající z provedeného výzkumu pro podniky chemického průmyslu v oblasti školení pracovníků na pozicích project manager, členů projektových týmů a v oblasti project management education obecně. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (22.08.2016 - 31.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000395620400127
dc.identifier.obd 39877156 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account