Output Voltage and Efficiency of Novelty Architecture of Charge Pump versus Clock Frequency and MOSFETs Sizes

Show simple item record

dc.contributor.author Matoušek, David cze
dc.contributor.author Šubrt, Ondřej cze
dc.contributor.author Hospodka, Jiří cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:32:39Z
dc.date.available 2017-05-11T10:32:39Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-261-0601-2 eng
dc.identifier.issn 1803-7232 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67082
dc.description.abstract Charge pump is circuit that produces voltage higher than supply voltage or negative voltage. Today, charge pumps became an essential parts of electronic equipment. The integration of charge pumps directly into the target system allows manufacturers to feed a complex system with many specific power requirements from a single source. However, charge pump efficiency is relatively small. This paper is devoted to questions of efficiency of presented variant of charge pump. Thus efficiency as dependence on number of stages, clock frequency, output current and MOSFETs sizes of presented charge pump was simulated. The aim of this study is determination of MOSFETs sizes and theirs influence to efficiency and output voltage. Complex optimization of this circuit will follow in the next period. eng
dc.format p. 169-172 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof International Conference on Applied Electronics eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject 2-phase Charge Pump eng
dc.subject efficiency eng
dc.subject switch size determination eng
dc.title Output Voltage and Efficiency of Novelty Architecture of Charge Pump versus Clock Frequency and MOSFETs Sizes eng
dc.title.alternative Vliv hodinového kmitočtu a rozměrů tranzistorů na výstupní napětí a účinnost nábojové pumpy nové architektury cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Nábojová pumpa je obvod, který vytváří napětí vyšší než napájecí napětí nebo záporné napětí. V současnosti se nábojové pumpy staly nedílnou částí elektronických zařízení. Integrace nábojových pump přímo do cílového systému umožňuje výrobcům napájet složitý systém s mnoha specifickými požadavky z jediného zdroje. Nicméně, účinnost nábojových pump je relativně nízká. Tento příspěvek je věnován problematice účinnosti předložené varianty nábojové pumpy. Byla simulována účinnost jako závislost na počtu stupňů, taktovací frekvenci, výstupním proudu a velikosti tranzistorů prezentované nábojové pumpy. Cílem této studie je stanovení velikosti tranzistorů a jejich vlivu na účinnost a výstupní napětí. cze
dc.event 2016 International Conference on Applied Electronics (AE) (06.09.2016 - 07.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/AE.2016.7577266
dc.project.ID SGS_2016_022/Výzkum zpracování rádiových a multimediálních signálů eng
dc.identifier.wos 000391238700036
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84992416952
dc.identifier.obd 39877021 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account