Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení vybraného barviva za účelem ekotoxikologického testování

Show simple item record

dc.contributor.author Štěpánková, Anna cze
dc.contributor.author Kořínková, Jaroslava cze
dc.contributor.author Nývltová, Zora cze
dc.contributor.author Volková, Jana cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:31:10Z
dc.date.available 2017-05-11T10:31:10Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7560-004-2 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67061
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá vývojem a validací metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie za účelem testování barviva Acid Black 26. Metoda slouží jako analytická podpora pro ekotoxikologické testování na sladkovodních řasách druhu Desmodesmus subspicatus a dafniích druhu Daphnia magma. Ekotoxikologické testy byly prováděny ve zřeďovací vodě pro dafnie a v testovacím médiu pro řasy. Důvodem testování je registrace REACH barviva Acid Black 26, jež je nutná pro nově zaváděnou chemickou látku v Evropské Unii. V práci jsou popsány validační parametry, vlastní vývoj metody, základní principy ekotoxikologických testů na dafniích a na řasách, které se prováděly v souladu s dokumenty OECD. Měření a testování probíhalo ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Rybitví. cze
dc.format p. 185-190 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 : sborník příspěvků cze
dc.rights open access cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject validace cze
dc.subject REACH cze
dc.subject ekotoxikologické testy cze
dc.subject řasy cze
dc.subject dafnie cze
dc.subject Acid Black 26 cze
dc.subject HPLC eng
dc.subject validation eng
dc.subject REACH eng
dc.subject ecotoxicological tests eng
dc.subject algae eng
dc.subject daphnia eng
dc.subject Acid Black 26 eng
dc.title Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení vybraného barviva za účelem ekotoxikologického testování cze
dc.title.alternative Development and validation of HPLC method for determination of a selected dye for testing ecotoxicological eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated The paper deals with the development and validation of a method of high performance liquid chromatography to test the dye Acid Black 26. Method is applied for ecotoxicological testing using freshwater algae species Desmodesmus subspicatus and Daphnia magma. Ecotoxicity tests were carried out in water for daphnia and in assay medium for algae. The reason for testing is REACH registration of dye Acid Black 26, which is required for the newly introduced chemical in the European Union. The thesis describes validation parameters, development of method, the basic principles of ecotoxicological tests on Daphnia and algae, which are carried out in accordance with OECD documents. Measurement and testing conducted at the Research Institute on Organic Synthesis in Rybitví. eng
dc.event Studentská vědecká odborná činnost 2015/2016 (14.06.2016 - 14.06.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2016_002/Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu cze
dc.identifier.obd 39876931 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account