Estimation of primary suspension parameters from lateral dynamic response of a wheelset

Show simple item record

dc.contributor.author Onat, Altan cze
dc.contributor.author Voltr, Petr cze
dc.contributor.author Lata, Michael cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:30:25Z
dc.date.available 2017-05-11T10:30:25Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87012-59-8 eng
dc.identifier.issn 1805-8248 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67051
dc.description.abstract Globally, maintenance tasks for railway vehicles have generally calendar based schedules. However, apparent changes may occur in vehicle structure and environment. Suspension malfunction and substantial change in adhesion conditions can be given as an example for such situations. Since these kinds of changes may affect especially safety, necessary actions must be taken as soon as possible without waiting schedule. This is possible with condition monitoring systems, which lead vehicles to be smarter, as they can inform decision makers for actions. Dynamic response of a vehicle, which includes information about changes in vehicle's structure and environment, can be used for condition monitoring. In this study, a condition monitoring scheme is proposed to identify primary lateral suspension parameter from dynamic response of a wheelset. Identification is based on the well-known model based filtering method, namely unscented Kalman filter. eng
dc.format p. 434-437 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. eng
dc.relation.ispartof Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject condition monitoring eng
dc.subject wheelset dynamics eng
dc.subject unscented Kalman filtering eng
dc.subject wheel-rail contact eng
dc.subject parameter estimation eng
dc.subject sledování technického stavu cze
dc.subject dynamika dvojkolí cze
dc.subject unscentovaný Kálmánův filtr cze
dc.subject kontakt kolo-kolejnice cze
dc.subject odhad parametrů cze
dc.title Estimation of primary suspension parameters from lateral dynamic response of a wheelset eng
dc.title.alternative Odhad parametrů primárního vypružení na základě příčné dynamické odezvy dvojkolí cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Úkony údržby kolejových vozidel jsou obyčejně předepsány časovým plánem. V konstrukci vozidla, stejně jako v jeho provozním prostředí, se nicméně mohou vyskytnout výrazné změny - jako příklad lze uvést zhoršenou funkci vypružení a podstatnou změnu adhezních podmínek. Jelikož takové změny mohou mít vliv na bezpečnost, je zapotřebí provést nutná opatření co nejdříve, bez čekání na dobu danou časovým plánem. Systémy sledování technického stavu toto umožňují, a díky nim jsou vozidla "chytřejší", neboť mohou poskytovat informace, na jejichž základě lze provést rozhodnutí o zásahu. Pro takové sledování technického stavu lze využít dynamické chování vozidla, které reflektuje změny v konstrukci vozidla a provozním prostředí. V této práci je navržen způsob sledování technického stavu, který identifikuje parametr příčného vypružení na základě dynamické odezvy dvojkolí. Tato identifikace je založena na již známé metodě filtrace podle modelu, totiž Kálmánově filtru. cze
dc.event 22nd International Conference on Engineering Mechanics (09.05.2016 - 12.05.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.engmech.cz/2016/im/im/page/proc
dc.identifier.wos 000379986700105 eng
dc.identifier.obd 39876880 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account