INTERNET CSR PRESENTATION AND ITS IMPORTANCE FOR INCREASING CORPORATE REPUTATION IN THE AREA OF FERROUS METALLURGY

Show simple item record

dc.contributor.author Jelínková, Martina cze
dc.contributor.author Munzarová, Simona cze
dc.contributor.author Lošťáková, Hana cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:30:02Z
dc.date.available 2017-05-11T10:30:02Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87294-67-3 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67046
dc.description.abstract Within CSR (corporate social responsibility), one of the key areas is certainly its communication towards all the involved parties (stakeholders). CSR communication can then be used as an effective marketing tool increasing, in the eyes of the business partners, the company’s prestige and contributes to its positive reputation. In spite of that, it is still possible to see on the market that a lot of companies underestimate the importance of presentation of CSR of their own company, and that they either do not pay sufficient attention to it, or that they, by contrast, exaggerate their activities within CSR. Although a legislative framework in the area of CSR reporting on the national level is not expected until 2017, companies should already be paying proper attention to presentation of their CSR now. And the internet is naturally becoming the basic platform for presentation of corporate activities in all areas, i.e. also in the area of CSR. The paper summarizes the outcomes of a primary survey conducted by University Pardubice, which evaluates the current internet presentation of CSR in the area of ferrous metallurgy and describes the importance of the given web presentation for increasing the corporate prestige in the eyes of the stakeholders, as perceived by companies. In conclusion, the paper summarizes the most frequent mistakes and presents ideas how to improve internet communication of CSR in the area of ferrous metallurgy. eng
dc.format p. 1829-1837 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher TANGER, spol. s r.o. eng
dc.relation.ispartof METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject CSR eng
dc.subject CSR Communication eng
dc.subject Corporate Reputation eng
dc.subject Ferrous Metallurgy eng
dc.subject Společenská odpovědnost firem cze
dc.subject komunikace společensky odpovědných aktivit firmy cze
dc.subject reputace podniku cze
dc.subject hutnictví železa cze
dc.title INTERNET CSR PRESENTATION AND ITS IMPORTANCE FOR INCREASING CORPORATE REPUTATION IN THE AREA OF FERROUS METALLURGY eng
dc.title.alternative Internetová prezentace CSR a její význam pro zvyšování reputace firem v oblasti hutnictví železa cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Simona Munzarová, Martina Jelínková, Hana Lošťáková V rámci CSR je zajisté jednou z klíčových oblastí její komunikace vůči všem zainteresovaným stranám (stakeholderům). Komunikaci CSR lze pak využít jako efektivní marketingový nástroj, který v očích obchodních partnerů zvyšuje prestiž podniku a přispívá k jeho pozitivní reputaci. Přes to se na trhu stále setkáváme s tím, že mnohé podniky podceňují význam prezentace CSR své firmy a věnují ji buď nedostatečnou pozornost nebo naopak své aktivity v rámci CSR zveličují. Legislativního rámce v oblasti reportování CSR na národní úrovni bychom se měli dočkat až v roce 2017, nicméně již v současné době by podniky měly prezentaci své CSR věnovat náležitou péči. Základní platformou pro prezentaci podnikových aktivit ve všech oblastech, tedy i CSR, se v přirozeně stává internet. Článek shrnuje výsledky primárního výzkumu, realizovaného Univerzitou Pardubice, jenž hodnotí současnou internetovou prezentaci CSR firem v oblasti hutnictví železa a popisuje podniky vnímaný význam dané webové prezentace pro zvyšování prestiže podniku v očích stakeholderů. Závěrem jsou shrnuty nejčastější chyby a předloženy náměty na zlepšení internetové komunikace CSR firem v oblasti hutnictví železa. cze
dc.event METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials (25.05.2016 - 27.05.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000391251200299
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85010754920
dc.identifier.obd 39876844 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account