Comparison of business support by the European structural and investment funds in the Czech republic in the programming periods 2007 - 2013 and 2014 - 2020

Show simple item record

dc.contributor.author Košťálová, Jana cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:28:49Z
dc.date.available 2017-05-11T10:28:49Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7435-636-0 eng
dc.identifier.issn 2464-6059 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67029
dc.description.abstract This paper deals with the area of business support in the form of projects co-financed by European Structural and Investment Funds in the Czech Republic in the Programming Period 2014 – 2020 compared to support in the Programming Period 2007 – 2013. Business has been supported in both programming periods within more operational programmes, and the paper focuses on support through the following operational programmes: Enterprise and Innovation within the first programming period and Enterprise and Innovation for Competitiveness within the second one. Entrepreneurial entities received a significant source of funding for their development activities through these funds. The paper aims to compare the scope and ways of providing support through both operational programmes and to evaluate this support. eng
dc.format p. 362-370 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Hradec Králové eng
dc.relation.ispartof Hradec Economic Days 2016 : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject project eng
dc.subject operational program eng
dc.subject European Structured and Investment Funds eng
dc.subject business support eng
dc.subject projekt cze
dc.subject operační program cze
dc.subject Evropské strukturální a investiční fondy cze
dc.subject podpora podnikání cze
dc.title Comparison of business support by the European structural and investment funds in the Czech republic in the programming periods 2007 - 2013 and 2014 - 2020 eng
dc.title.alternative Porovnání podpory podnikání v České republice z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2007 - 2013 a 2014 - 2020 cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek je věnován oblasti podpory podnikání formou projektů co-financed by European Structural and Investment Funds in the Czech Republic in the Programming Period 2014 – 2020, a to v komparaci s podporou in Programming Period 2007 – 2013. Podnikání bylo podporováno v obou programových obdobích z více operačních programů, článek se zaměřuje na podporu prostřednictvím operational programmes: Enterprise and Innovation v rámci prvního and Enterprise and Innovation for Competitiveness v rámci druhého programming period. Prostřednictvím těchto fondů podnikatelské subjekty získaly významný zdroj financování svých rozvojových aktivit. Cílem článku je provést porovnání rozsahu a způsobu poskytování podpory prostřednictvím obou operational programmes a zhodnocení této podpory. cze
dc.event Hradec Economic Days 2016 (02.02.2016 - 03.02.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39876760 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account