STATISTICAL ANALYSIS AND FORECASTING OF RAIL TRANSPORT ACCIDENTS IN THE CZECH REPUBLIC

Show simple item record

dc.contributor.author Motyková, Jana cze
dc.contributor.author Švadlenka, Libor cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:28:31Z
dc.date.available 2017-05-11T10:28:31Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7105-76-6 eng
dc.identifier.issn 2367-5659 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67025
dc.description.abstract Transport accidents are significant components of the crisis management of every transport services provider. Safety in transport has gained increasing importance over the last few years. The Transport Policy of the Czech Republic for 2014 – 2020 with the Prospect of 2050 defines the goals determining process of traffic safety development. This paper will be focused on rail transport, especially on accidents. Rail transport is an important part of the transport system in the Czech Republic because of the railway infrastructure’s density. In the monitored period 2008 – 2015 the accidents in rail transport had relatively declining trend. The aim of this article is to analyze accidents in rail transport in the Czech Republic in the period 2008 – 2015 and forecast future course for the year 2016. In the first step it will be recognized the seasonal trend of the time series of accidents in rail transport. In case that the time series will have a seasonal component, it must be cleaned of its impact. After seasonal analysis will be investigated the trend component of the time series by the growth characteristics, the chart analysis and the Theil’s coefficient. If the time series would include the trend component, we should be able to forecast the accidents in rail transport for the year 2016. eng
dc.format p. 619-626 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2, vol. 5 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject safety eng
dc.subject accidents eng
dc.subject rail transport eng
dc.subject time series eng
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject časová řada cze
dc.title STATISTICAL ANALYSIS AND FORECASTING OF RAIL TRANSPORT ACCIDENTS IN THE CZECH REPUBLIC eng
dc.title.alternative Statistická analýza a prognózování mimořádných událostí v železniční dopravě v České republice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Dopravní nehody jsou důležitou součástí krizového managementu každého provozovatele dopravy a v posledních letech je na bezpečnost v dopravě kladen stále větší důraz. Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s perspektivou do roku 2050 definuje cíle zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě. Tento článek bude zaměřen na železniční dopravu, zejména na mimořádné události. Vzhledem k hustotě infrastruktury je železniční doprava důležitou součástí dopravního systému v České republice. Ve sledovaném období 2008 – 2015 měly mimořádné události v železniční dopravě relativně klesající tendenci. Cílem tohoto článku je analyzovat mimořádné události v železniční dopravě v České republice v tomto období a provést prognózu budoucího vývoje pro rok 2016. V prvním kroku bude zjišťována existence sezónní složky časové řady mimořádných událostí v železniční dopravě. V případě prokázání existence sezónní složky, je třeba očistit časovou řadu od jejího vlivu. Následně bude zjišťována existence trendové složky v časové řadě, a to pomocí růstových charakteristik, grafického znázornění a Theilova koeficientu. Pokud bude prokázána existence trendové složky v časové řadě, bude provedena prognóza průběhu mimořádných událostí v železniční dopravě pro rok 2016. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (24.08.2016 - 30.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000395727200081
dc.identifier.obd 39876737 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account