Za svitu půlměsíce. Zájezdní hostince a cestování na Balkáně v době Osmanské říše

Show simple item record

dc.contributor.author Kouba, Miroslav cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:25:19Z
dc.date.available 2017-05-11T10:25:19Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-83-7865-392-9 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66984
dc.description.abstract Příspěvek se snaží v interdisciplinárním přístupu kulturních dějin a filologie popsat způsoby a charakteristiky cestování v evropských provinciích Osmanské říše v období od 15. do druhé poloviny 19. století, kdy změnu přinesl pozvolný nástup železnice. Pozornost bude soustředěna především na fenomén tzv. karavansarajů a hanů, tedy zájezdních hostinců, které se nacházely ve městech a v blízkosti hlavních cest a které nabízely nejen nocleh a zotavení, ale stávaly se také specifickým atributem kolektivní paměti. Předpokládaly určité mechanismy chování a sounáležitosti s ostatními poutníky. Příspěvek se tedy zaměří především na každodenní život, modely tohoto chování a tradice s těmito tématy související. cze
dc.format p. 57-76 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego cze
dc.relation.ispartof Słowianie w podróży. Tom I. Język i kultura cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Balkán cze
dc.subject Osmanská říše cze
dc.subject zájezdní hostince cze
dc.subject karavansaraje cze
dc.subject hany cze
dc.subject Balkans eng
dc.subject the Ottoman Empire eng
dc.subject Coaching Inns eng
dc.subject Caravanserais eng
dc.subject Khans eng
dc.title Za svitu půlměsíce. Zájezdní hostince a cestování na Balkáně v době Osmanské říše cze
dc.title.alternative In the Light of the Crescent Moon. Coaching Inns and Traveling in the Balkans during the Ottoman Empire eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is in the interdisciplinary approach of cultural history and philology to describe the methods and characteristics of travel in the European provinces of the Ottoman Empire in the period from 15th to the second half of the 19th century when the change was caused by the gradual development of the railways. Attention will be focused primarily on the phenomenon called caravanserais and khans, i.e. coaching inns, which were located in urban areas or near of major roads and which offer not only a bed and recovery, but also became the specific attributes of collective memory. They assumed certain behaviors and mechanisms of solidarity with other pilgrims and visitors. The paper will therefore focus primarily on everyday life, models of behavior and traditions associated with these topics. eng
dc.event Dyskursy współczesnej slawistyki. Słowianie w podróży (10.10.2013 - 11.10.2013) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39878600 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account