„Böhmisches Kochbuch auch in deutscher Sprache herauszugeben…“ Obrozenecké kuchařské knihy v kontextu česko-německé kulturní výměny

Show simple item record

dc.contributor.author Kouba, Miroslav cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:25:14Z
dc.date.available 2017-05-11T10:25:14Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7560-019-6 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66983
dc.description.abstract Stať analyzuje způsoby formování ideálního modelu českých kuchařských knih v době tzv. národního obrození, jež hledaly v kontextu etnocentrických a lingvocentrických principů kulturní emancipace své místo v rámci národní ideologie i jejího kulturologického narativu. Kuchařské knihy českého obrození jsou přitom v rámci „dlouhého“ 19. století reálným i symbolickým obrazem česko-německé kulturní výměny. Na jedné straně působily jako faktor upevňující se národní ideologie, na straně druhé však vznikaly v širším dialogu s německými předlohami. V tomto metodologickém rámci bude věnována pozornost zejména kuchařským knihám Marie Anny Neudecker, Magdalény Dobromily Rettigové a Františky Hansgirgové. cze
dc.format p. 67-85 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject kulturní výměna cze
dc.subject kuchařské knihy cze
dc.subject české národní obrození cze
dc.subject etnocentrismus cze
dc.subject lingvocentrismus cze
dc.subject M. A. Neudecker cze
dc.subject D. Rettigová cze
dc.subject F. Hansgirgová cze
dc.subject čeština cze
dc.subject němčina cze
dc.subject cultural exchange eng
dc.subject cookery books eng
dc.subject Czech National Revival eng
dc.subject ethnocentrism eng
dc.subject linguocentrism eng
dc.subject M. A. Neudecker eng
dc.subject M. D. Rettigová eng
dc.subject F. Hansgirgová eng
dc.subject Czech eng
dc.subject German eng
dc.title „Böhmisches Kochbuch auch in deutscher Sprache herauszugeben…“ Obrozenecké kuchařské knihy v kontextu česko-německé kulturní výměny cze
dc.title.alternative „Böhmisches Kochbuch auch in deutscher Sprache herauszugeben…“ The Cookery Books of the National Revival in the Context of Czech-German Cultural Exchange eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated The paper analyses the formation of the ideal model of Czech cookery books at the time of the National Revival. Czech cookery books from this period sought their place in the national ideology and culturological narrative in the context of ethnocentric and linguocentric principles of cultural emancipation. In the time of the "long" 19th century, they also represent real and symbolic image of Czech-German cultural exchange. On the one hand, this book creation stood out as a factor in securing the national ideology, on the other hand, these books originated in a broader dialogue with the German models. This methodological framework will pay particular attention to cookery books of Maria Anna Neudecker, Magdalena Dobromila Rettigová and Františka Hansgirgová. eng
dc.event Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání (09.10.2015 - 09.10.2015) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID GA14-08857S/Kuchařské knihy v kontextu české literární kultury a každodennosti 19. století cze
dc.identifier.obd 39878587 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account