Řešení technologie přepravy zboží z Číny do ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Sodomová, Markéta
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:37Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-08-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66895
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá řešením technologie přepravy zboží z Číny do České republiky. Soustředí se na porovnání námořní a železniční přepravy a směřuje k výběru vhodného způsobu dopravy s ohledem na technologickou a ekonomickou stránku věci s ohledem na specifické požadavky zákazníka. Varianty se posuzují z hlediska ušetřeného času při dodání zboží do obchodních řetězců a z hlediska úspory nákladů, aby bylo možné zjistit, která varianta by přinesla zákazníkovi největší úsporu. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject námořní doprava cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject ISO kontejner cze
dc.subject kalkulace nákladů cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject sea transport eng
dc.subject rail transport eng
dc.subject ISO container eng
dc.subject calculation of costs eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.title Řešení technologie přepravy zboží z Číny do ČR cze
dc.title.alternative Technology solution of goods transportation from China to the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Skalický, Michael
dc.date.accepted 2017-01-23
dc.description.abstract-translated The thesis dealing with technology solutions of transporting the goods from China to the Czech Republic. It focuses on the comparison of sea and rail transportation and aims to select the appropriate mode of transport considering the technological and economic side of things regarding to specific requirements of customer. These variants have been evaluated in terms of time saved when delivering goods to retail chains and in terms of cost savings, in order to determine which option would bring the biggest savings to the customer. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D35613
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka řádně obhájila diplomovou práci a zdárně odpověděla na otázky v následné rozpravě. cze
dc.identifier.stag 31567
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account