Systém pro monitorování využití datových služeb zákazníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožek, Josef
dc.contributor.author Špitzer, Jakub
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:46Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-09-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66863
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá navržením systému s databází uživatelů a administrátorů, jenž má spravovat jednotlivé účty s příslušnými datovými SIM kartami zákazníků a odesílat měsíční vyúčtování. Aktuální stav může zákazník sledovat na webové stránce s responzivním designem, která je také součástí BP. V rozsahu práce je: navržení a zpracování databáze uživatelů, navržení a zpracování webové stránky s responzivními vlastnostmi, komunikující přes API se serverem obsahujícím databázi s klienty a jejich daty. cze
dc.format 40 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject SIM cze
dc.subject účty cze
dc.subject uživatelé cze
dc.subject databáze cze
dc.subject web cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject api cze
dc.subject data cze
dc.subject systémy cze
dc.subject SIM eng
dc.subject accounts eng
dc.subject users eng
dc.subject database eng
dc.subject web eng
dc.subject application eng
dc.subject api eng
dc.subject data eng
dc.subject systems eng
dc.title Systém pro monitorování využití datových služeb zákazníků cze
dc.title.alternative Monitoring system for log of customers data services eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-01-11
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the designing system with database of users and administrators which will be able to manage individual accounts with their mobile data SIM cards and send customers a monthly bill. Current status of SIM card can costumer see on the website with responsive design which is also part of bachelor thesis. The work contains: design and process a user database, design and process responsive website, communicating through the API server containing a database of clients and their data. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35576
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvořit informační systém nad mobilními datovými službami virtuálního operátora Nextap solutions s.r.o.. V práci se vyskytlo několik nejasností a též komise pro státní závěrečné zkoušky vytkla práci nedostatky. Obhajoba bakalářské práce byla hodnocena klasifikačním stupněm velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 31059
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account