Simulace provozu golfového areálu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bažant, Michael
dc.contributor.author Pátek, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:46Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-05-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66862
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje a navrhuje statistické řešení provozu vybraného golfového areálu za pomoci simulačního nástroje ARENA. Simulační model je vytvořený na základě skutečných hodnot. Součástí práce je vyhodnocení zisku, rozebrání jednotlivých částí areálu a návrh dalšího možného využití simulačního modelu. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bakalářská práce přístupná pouze v rámci univerzity, příloha není přístupná.
dc.subject golf cze
dc.subject hřiště cze
dc.subject simulace cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject zákazníci cze
dc.subject golf eng
dc.subject courses eng
dc.subject simulation eng
dc.subject quality eng
dc.subject customers eng
dc.title Simulace provozu golfového areálu cze
dc.title.alternative Simulation of the golf course eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-01-10
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis describes and suggests the statistic solution for the operation of the selected golf course using the simulation tool the ARENA. The simulation model is based on the true values. The thesis includes the evaluation of profit, dismantling of individual parts of the area and the suggestion of further possible use of the simulation model. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35587
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvoření simulačního modelu vybraného golfového areálu se zaměřením na jeho vybrané podstatné součásti - intenzita příchodu hráčů, vliv počasí, kvalita hřiště apod. Součástí bakalářské práce bylo také provedení statistického vyhodnocení zejména s ohledem na zisky jak celého golfového areálu, tak jedotlivých součástí a také vyhodnocení nákladů. Dle vedoucího byly všechny stanovené cíle splněny. Výsledky bakalářské práce je motné využít pro potřeby managementu golfového areálu a případně model upravovat a rozšiřovat dle dalších budoucích potřeb. Student při obhajobě výborně prezentoval výsledky své práce s příslušnými demonstrativními ukázkami. Student výborně reagoval na dotazy vedoucího práce. cze
dc.identifier.stag 31048
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account