Dálkově řízený longbard

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel
dc.contributor.author Štancl, Václav
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:38Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:38Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-12-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66857
dc.description.abstract Tato práce se zabývá návrhem a realizací dálkově řízeného longboardu s elektropohonem. Je řešen návrh a konstrukce longboardu, řídicí elektroniky, výkonové elektroniky, řízení použitých stejnosměrných motorů, návrh softwaru pro řídicí elektroniku a problematika bezdrátové komunikace. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject longboard cze
dc.subject BLDC cze
dc.subject bluetooth cze
dc.subject longboard eng
dc.subject BLDC eng
dc.subject bluetooth eng
dc.title Dálkově řízený longbard cze
dc.title.alternative Remotely controlled longboard eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-01-10
dc.description.abstract-translated This project is concerned with the draft and the realisation of the remotely controlled longboard with electro drive. It solves the draft and the construction of longboard, controlling electronics, power electronics, the control of used DC engines, the draft of software for controlling electronics and problematics of the wireless communication. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35568
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce zpracovaná na velmi dobré úrovni. Logická a stylistická úroveň práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Student pracoval velmi samostatně, konzultace s vedoucím práce využíval spíše pro informování o průběhu řešení. Komisí byla práce hodnocena klasifikací výborně. cze
dc.identifier.stag 31171
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account