Mimesis jako odraz historických a kulturních artefaktů

Show simple item record

dc.contributor.author Fišerová, Nicole
dc.date.accessioned 2016-11-21T08:07:21Z
dc.date.available 2016-11-21T08:07:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-80-7560-019-6 (Print)
dc.identifier.isbn 978-80-7560-020-2 (PDF)
dc.identifier.issn 2336-5307 (Print)
dc.identifier.issn 2336-5315 (Online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66788
dc.description.abstract Studie se zaměřuje na koncept mimesis v literatuře v historickém, ale i současném pojetí. V následujícím textu budou srovnávány koncepty Philipa Sidneyho a Anthonyno Nuttalla, kteří chápou mimesis jako odraz skutečnosti v literárních dílech. Sidney vyzdvihuje především schopnost básníka vytvářet fiktivní světy. Nuttall pak prezentuje mimesis jako jakýkoli záměrný vztah k realitě a tvrdí, že nám tak umožňuje „lhát". Autoři se názorově příliš neliší, přestože Sidneyho pojetí vnímá „hru s textem“ a vědomé přetváření reality pozitivně, Nuttall poukazuje mimo jiné i na schopnost mimesis lhát. Dá se však spisovatelův talent degradovat pouze na „lhaní“ a kopírování reality? Je možné za pomoci mimesis jako interpretačního aparátu identifikovat autora, odlišné kultury a porozumět jim? cze
dc.format p. 207-213 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.subject koncept mimesis cze
dc.subject fikce a skutečnost cze
dc.subject odraz skutečnosti v literatuře cze
dc.subject Philip Sidney eng
dc.subject Anthony Nuttall eng
dc.subject historické a kulturní artefakty cze
dc.subject interpretace literárních děl cze
dc.subject concept of mimesis eng
dc.subject fiction and reality eng
dc.subject reflection of reality in literature eng
dc.subject historical and cultural artifacts eng
dc.title Mimesis jako odraz historických a kulturních artefaktů cze
dc.title.alternative Mimesis - The Reflection of Cultural and Historical Artifacts eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The contribution is focused on mimesis both in historical and current perspective. The author will compare Philip Sidney's concept of mimesis and Anthony Nuttall's who both understand mimesis as the reflection of reality in literature. Sidney emphasises that a poet has the ability to create fictional worlds. Nuttall, on the other hand, presents mimesis as any deliberate relation to reality and he argues that it gives us the power to "lie". The opinions of both authors are quite similar despite of the fact that for Sidney the "game with text" and the purposeful transformation of reality are positive, Nuttall among other things emphasises mimesis' ability to lie. However, can the natural writing talent be degraded to simple lying and duplication of reality? Is it possible to identify the author and different cultures with the help of mimesis as interpretive concept and understand them? eng
dc.event Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen (9–10 October 2015, Pardubice, Czech Republic) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account