Hodnocení sociální politiky jako jedné z klíčových oblastí života v obci

Show simple item record

dc.contributor.author Mandys Jan
dc.contributor.author Mojžíšová Monika
dc.contributor.author Korovchenko Tetiana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:21:00Z
dc.date.available 2016-11-14T08:21:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-80-210-8272-4 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66743
dc.description.abstract Sociální politika hraje nezastupitelnou úlohu v životě každého člověka ať již přímo, nebo nepřímo. Často však vzhledem k různým zájmům není její role v porovnání s dalšími oblastmi života v obci, tolik významná. Upřednostňovány bývají například oblast zdravotnictví, sportu, dopravy apod. Veřejnost často netuší, k čemu může být konkrétně užitečná a nemá představu, jak je realizována, pokud se člověk nedostane do situace, kdy by sociální politiku sám potřeboval. Příspěvek diskutuje postavení a vnímání sociální politiky běžným občanem a vychází z praktického příkladu konkrétní obce. Primárně budeme vycházet i z povědomí občanů o sociální problematice a ukážeme, jaký význam ji přičítá politická reprezentace s cílem ukázat důležitou úlohu sociální politiky v životě obce či regionu. Příspěvek vychází ze dvou empirických šetření realizovaných na území města Pardubice. cze
dc.format p. 482-488 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Masarykova univerzita cze
dc.relation.ispartof XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Sociální politika cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject veřejnost cze
dc.subject Social Policy eng
dc.subject Public Administration eng
dc.subject the Public eng
dc.title Hodnocení sociální politiky jako jedné z klíčových oblastí života v obci cze
dc.title.alternative Assessment of social policies as one of the key areas of life in the municipality eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Social policy plays a irreplaceable role in everyone's life, whether directly or indirectly. But often, regarding to different interests, the role is not that significant in comparison with other areas of life in the municipality. Preferred are for example in healthcare, sports, transport, etc. The public is often unaware of what may be a particularly useful and has no idea how it is implemented, if a person does not get into a situation where he needed social policies. The paper discusses the status and perception of social policy and an ordinary citizen with a practical example of a specific community. We will build primarily on awareness of social issues and show the importance which political representation to show the important role of social policy in the life of the community or region. The paper comes from two empirical surveys undertaken in the city of Pardubice. eng
dc.event XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (15.06.2016 - 17.06.2016) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru cze
dc.identifier.wos 000391253500063
dc.identifier.obd 39876766


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account