Ethnicity and Social Critique in Tony Hillerman´s Crime Fiction

Show simple item record

dc.contributor.author Bubíková Šárka
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:59Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1804-8722
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66737
dc.description.abstract American mystery writer Tony Hillerman (1925 – 2008) achieved wide readership both within the United States and abroad, and, significantly, within the US both among white Americans and Native Americans. The article discusses Hillerman’s detective fiction firstly within the tradition of the genre and then focuses on particular themes and literary means the writer employs in order to disseminate knowledge about the Southwestern nations (tribes) among his readers using the framework of mystery (crime) fiction. Hillerman’s two literary detectives Lieutenant Joe Leaphorn and Sergeant Jim Chee, both of the Navajo Tribal Police, are analyzed and contrasted with female characters. Finally, the paper analyzes the ways in which Hillerman makes the detectives’ intimate knowledge of the traditions, beliefs and rituals of the southwestern tribes and of the rough beauty of the landscape central to the novels’ plots, and how he presents cultural information. eng
dc.format p. 141-158 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Prague Journal of English Studies, volume 5, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject ethnic crime fiction eng
dc.subject Tony Hillerman eng
dc.subject Navajo Tribal Police eng
dc.subject Southwestern landscape eng
dc.subject hozho principle of harmony eng
dc.subject Navajo mythology eng
dc.subject etnická detektivka cze
dc.subject Tony Hillerman cze
dc.subject Navažská kmenová policie cze
dc.subject krajina amerického jihozápadu cze
dc.subject mytologie a kultura Navahů cze
dc.subject princip hozho cze
dc.title Ethnicity and Social Critique in Tony Hillerman´s Crime Fiction eng
dc.title.alternative Etnicita a společenská kritika v detektivních prozách Tonyho Hillermana cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek se věnuje detektivní tvorbě amerického autora Tonyho Hillermana, který si získal oblibu a respekt čtenářů nejen v US, ale i ve světě, a především si ji ve Spojených státech získal i mezi indiánským obyvatelstvem. Článek nejprve zasazuje autora do tradice detektivního žánru a posléze se věnuje specifickým literárním prostředkům, které užívá k tomu, aby čtenářům předával poznatky o kultuře, mytologii, zvycích a historii původních obyvatel amerického jihozápadu, a také o specifickém klimatu a krajině této části USA. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1515/pjes-2016-000 8
dc.identifier.obd 39876740


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account