Problematika dat v oblasti plánování regionální sociální politiky

Show simple item record

dc.contributor.author Mandys Jan
dc.contributor.author Mojžíšová Monika
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:35Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-210-7861-1 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66664
dc.description.abstract Sociální politika musí na regionální úrovni soupeřit s řadou oblastí, které většinová společnost upřednostňuje. Jedná se např. o oblast zdravotnictví, dopravy, sportu, kultury nebo vzdělání. Pro svou činnost pak nezbytně potřebuje adekvátní datovou základu. Pouze systematizovaná datová základna pomáhá k efektivním rozhodovacím procesům. Příspěvek se zabývá dilematy sytému plánování sociální politiky s akcentem na snahu definovat základní oblasti datového zájmu. Nastavení datového systému, který pomáhá k vyšší efektivitě, by mělo být prioritou plánování. Seriózní data představují jeden ze základních stavebních kamenů, o které by se měl celý systém opírat. Částečně diskutuje roli veřejné správy v celém procesu jako primární hybnou sílu plánovací politiky. cze
dc.format p. 383 – 390 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Masarykova univerzita cze
dc.relation.ispartof Sborník z XVIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách eng
dc.rights open access eng
dc.subject Sociální politika cze
dc.subject plánování cze
dc.subject datová základna cze
dc.subject Social Policy eng
dc.subject Planning eng
dc.subject Database eng
dc.title Problematika dat v oblasti plánování regionální sociální politiky cze
dc.title.alternative The issue of data in planning regional social policy eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Social policy must compete at the regional level with a number of areas that majority society prefers. This is e.g. the health care, transportation, sports, culture and education. For its activities then urgently needs adequate database. Only systematized database helps to effective decision-making processes. The paper deals with dilemmas in social policy planning system with an emphasis on trying to define the basic data area of interest. Set up a data system that helps improve the efficiency should be a priority of planning. Serious data represent one of the basic building blocks which should support the whole system. The paper partly discusses the role of public administration in the whole process as the primary dynamic force of planning. eng
dc.event XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (17.06.2015 - 19.06.2015) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-51
dc.relation.publisherversion http://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2016.pdf
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru cze
dc.identifier.wos 000358536300051
dc.identifier.obd 39876063


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account