Estimation of fog drop size distribution based on meteorological measurement

Show simple item record

dc.contributor.author Brázda Vladimír
dc.contributor.author Fišer Ondřej
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:32Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 9781479981212 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66651
dc.description.abstract Exact modelling of free space optical link attenuation require information about current drop size distribution (DSD) of fog. Modified gamma distribution with three parameters is widely used to express the shape of fog DSD. ITU-R recommendation specifies two sets of the parameters according to two typical fog cases, heavy advection and moderate radiation fog. Some studies also estimate two parameters of the gamma distribution when the value of the third parameter is fixed. This study shows method for estimation of all the three parameters which are determined on basis of liquid water content, particle surface area and visibility. Method is implemented on real data measured at a mountain observatory. eng
dc.format p. 143-146 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Proceedings of 14th Conference on Microwave Techniques, COMITE 2015 eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject drop size distribution eng
dc.subject fog eng
dc.subject liquid water content eng
dc.subject particle surface area eng
dc.subject visibility eng
dc.subject spektrum velikosti kapek cze
dc.subject mlha cze
dc.subject LWC cze
dc.subject PSA cze
dc.subject dohlednost cze
dc.title Estimation of fog drop size distribution based on meteorological measurement eng
dc.title.alternative Odhad spektra velikosti mlžných kapek na základě meteorologických měření cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Přesné modelování útlumu optického bezdrátového spoje vyžaduje znalost aktuálního rozložení velikosti kapek (DSD) mlhy. Tvar DSD mlhy je běžně aproximován modifikovaným gamma rozložením se třemi parametry. Doporučení ITU-R specifikuje dvě sady parametrů pro dva typické typy mlhy, hustou advekční a mírnou radiační. Některé studie odhadují dva parametry gama rozložení přičemž hodnota třetího parametru je stanovena pevně. Tento příspěvek prezentuje metodu odhadu všech tří parametrů, které jsou určeny na základě obsahu tekuté vody, povrchové plochy částic a dohlednosti. Metoda je implementována na reálná data naměřená na horské observatoři. cze
dc.event 14th Conference on Microwave Techniques, COMITE 2015 (22.04.2015 - 23.04.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFEI_2015003/Pracoviště pro výzkum problematiky robotické navigace a studium vlivu počasí na přenosové systémy eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84938704591
dc.identifier.obd 39875608


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account