Tests of wind parameters as predictors of free space optic link attenuation

Show simple item record

dc.contributor.author Fišer Ondřej
dc.contributor.author Brázda Vladimír
dc.contributor.author Schejbal Vladimír
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:29Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 9781479981212 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66642
dc.description.abstract Institute of Atmospheric Physics has measured in cooperation with University of Pardubice atmospheric attenuation on experimental FSO link on 830 and 1550 nm for 4 years. Experimental site is located at meteorological observatory on the isolated mountain with frequent fog, low clouds and strong wind occurrence. Measured attenuation is correlated with the mean horizontal wind speed, mean 3D wind speed, turbulence intensity, turbulent energy, standard deviation of the wind speed and the highest wind gust. Simple empirical models estimating attenuation of FSO link from wind parameters are formulated and verified through our experimental activity. eng
dc.format p. 139-142 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Proceedings of 14th Conference on Microwave Techniques, COMITE 2015 eng
dc.rights Pouze v rámci UPa eng
dc.subject Free-space optics eng
dc.subject attenuation eng
dc.subject wind eng
dc.subject wind turbulence eng
dc.subject turbulent energy eng
dc.subject Optický bezdrátový spoj cze
dc.subject útlum cze
dc.subject vítr cze
dc.subject větrné turbulence cze
dc.subject turbulentní energie cze
dc.title Tests of wind parameters as predictors of free space optic link attenuation eng
dc.title.alternative Test větrných parametrů jako prediktorů útlumu optického bezdrátového spoje cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Ústav fyziky atmosféry měří ve spolupráci s Univerzitou Pardubice atmosférický útlum na experimentálním FSO spoji na 830 a 1550 nm po dobu 4 let. Experimentální pracoviště se nachází na meteorologické observatoří na izolované hoře s častým výskytem mlhy, nízké oblačnosti a silným větrem. Měřený útlum je korelován s průměrnou horizontální rychlostí větru, s průměrnou 3D rychlostí větru, s intenzitou turbulence, s turbulentní energií, se standardní odchylkou rychlosti větru a a nejvyšším nárazem větru. Jednoduché empirické modely odhadující útlum FSO spoje z parametrů větru jsou formulovány a ověřeny prostřednictvím naší experimentální činnosti. cze
dc.event 14th Conference on Microwave Techniques, COMITE 2015 (22.04.2015 - 23.04.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/COMITE.2015.7120329
dc.project.ID SGSFEI_2015003/Pracoviště pro výzkum problematiky robotické navigace a studium vlivu počasí na přenosové systémy eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84938704469
dc.identifier.obd 39875481


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account