Costs Efficiency Evaluation using Life Cycle Costing as Strategic Method

Show simple item record

dc.contributor.author Špičková Markéta
dc.contributor.author Myšková Renáta
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:24Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 2212-5671
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66628
dc.description.abstract Costs optimization is further developed not only by the pure economic theory but more with practical management. In the context of the economic crisis 2008 and the previous crises we do observe the pressure on the sophisticated cost optimization. Into the important strategic costs tools belong Activity Based Costing, Target Costing, Life Cycle Costing. We use these methods for optimal costs management, observation, and the costs minimization. In the article we applied the concept of Life Cycle Costing (LCC). This is an application of Life Cycle Hypothesis into the practical costs management. We present comprehensive information about the LCC method. In the other words, to provide and present the alternative approach how to achieve long term minimum value of total costs from strategic point of view eng
dc.format p. 337-343 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Elsevier Science BV eng
dc.relation.ispartof Procedia Economics and Finance eng
dc.rights open access eng
dc.subject costs efficiency evaluation eng
dc.subject net present value eng
dc.subject equivalent annual cost eng
dc.subject hodnocení nákladové efektivnosti cze
dc.subject čistá současná hodnota cze
dc.subject náklady cze
dc.title Costs Efficiency Evaluation using Life Cycle Costing as Strategic Method eng
dc.title.alternative Hodnocení nákladové efektivnosti pomocí Life Cycle Costing jako strategické metody cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Nákladová optimalizace není pouze teoretickou teorií, ale je stále více uplatňována v praxi. V kontextu ekonomické krize v roce 2008 a předcházejících krizí se zaměřujeme na sofistikovanou optimalizaci nákladů. Významnými strategickými metodami jsou Activity Based Costing, Target Costing, Life Cycle Costing. Tyto metody používáme pro vymezení, řízení a optimalizaci nákladů. V tomto článku aplikujeme koncept Life Cycle Costing jako vhodný prvek pro řízení nákladů v praktické rovině a prezentujeme ucelené informace o LCC metodě. Jinými slovy, cílem je představit alternativní přístup, jak dosáhnout ze strategického hlediska dlouhodobě minimální hodnotu celkových nákladů. cze
dc.event 9. medzinárodná vedecká konferencia Ekonomika a manažment podnikov 2015 (15.10.2015 - 16.10.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1016/S2212-5671(15)01638-X
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000381118100045
dc.identifier.obd 39875187


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account