Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Show simple item record

dc.contributor.author Maštálka Martin
dc.contributor.author Stýblová Jana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:22Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1805-3246
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66621
dc.description.abstract Cyklistická infrastruktura umožňující další rozvoj cestovního ruchu byla v programovacím období 2007-2013 hojně podporována. Rozsáhlá podpora vedla k debatě, zda se jedná o efektivně vynaložených prostředků. Příspěvek se zabývá možnostmi vyhodnocení dopadů cyklistické infrastruktury do života regionů. Na konkrétním případě rozebírá jednotlivé dopady a hodnotí jejich měřitelnost ve vztahu k projektu. Součástí příspěvku je rovněž pokus o finanční vyčíslení přínosů cyklostezky do území pomocí metod CBA a WTP spojený s debatou o vhodnosti využití jednotlivých metod a veličin zahrnutých mezi přínosy cyklistické dopravy. Cílem tohoto příspěvku je vyhodnotit dopady vybrané cyklostezky do území a navrhnout ukazatele, které by tento dopad mohly objektivně prokázat. cze
dc.format p. 70-85 eng
dc.language.iso cze
dc.relation.ispartof Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, volume 2015, issue: 2 eng
dc.rights open access eng
dc.subject region, cyklodoprava, cyklostezka, indikátor, rozvoj regionu, vyhodnocení projektu cze
dc.subject region, cycling, cycle path, indicator, regional development, project assessment eng
dc.title Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů cze
dc.title.alternative Evaluation of impacts of infrastructure for cycling into regional life eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cycling infrastructure that would help to the development of tourism was widely supported during the EU programming period 2007-2013. This support led to the debate about the effectiveness of spent public funds. The article is focused on possible assessment of impacts of cycling infrastructure into regional life. On the basement of the concrete example it assess possible impacts and tries to measure them. It also tries to quantify monetary benefits of the project using CBA and WTP analyses. The aim of the paper is to evaluate impacts of chosen cycle path to region and propose indicators that would prove the impact. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/regionalnirozvoj.eu/files/07_mastalka_styblova_vyhodnoceni_dopadu.pdf
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru cze
dc.identifier.obd 39875145


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account