Posibilities for stock market investment using psychological analysis

Show simple item record

dc.contributor.author Novotný Josef
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:22Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1899-3192
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66619
dc.description.abstract The article discusses the importance of psychological analysis for investors when investing in the stock markets. The main objective is to determine the use of the psychological analysis when making investment decisions of licensed securities dealers operating on the Czech stock market, who are registered at the Czech National Bank. The article reports new findings from the explored areas, both theoretical and practical. In theoretical part, existing approaches have been described, including their comparison. The hypothesis of whether securities dealers compile portfolios of investments will verified. The hypothesis is based on investors’ psychology. Based on the research conducted by the Czech Securities Dealers in the Czech Republic, including the specific example, findings were gained from experience. Further, the article consists of the solutions to development of issues examined in the future, which should support the importance of examined analysis on both the theoretical and practical levels. This analysis is not subject to such investors’ interest, as fundamental and technical analysis is, while also providing valuable information for investors. eng
dc.format p. 275-288 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, volume 381, issue: 381 eng
dc.rights open access eng
dc.subject psychological analysis eng
dc.subject investor eng
dc.subject investing eng
dc.subject instrument eng
dc.subject financial market eng
dc.subject psychologická analýza cze
dc.subject investor, investování cze
dc.subject instrument cze
dc.subject finanční trh cze
dc.title Posibilities for stock market investment using psychological analysis eng
dc.title.alternative Možnosti investování na akciových trzích s využitím psychologické analýzy cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek pojednává o významu psychologické analýzy pro investory při investování na akciových trzích. Hlavním cílem je zjistit využití psychologické analýzy při investičním rozhodování licencovaných obchodníků s cennými papíry působící na českém akciovém trhu, kteří jsou registrování u České narodní banky. V článku jsou uvedeny nové poznatky ze zkoumané oblasti jak teoretické, ale i praktické. V teorii byly popsány existující přístupy včetně jejich komparace. Na základě provedeného výzkumu u českých obchodíků s cennými papíry v České republice včetně uvedení konkrétního příkladu byly získány poznatky z praxe. Článek dále obsahuje návrhy řešení na rozvoj zkoumané problematiky v budoucnu, který by měl podpořit důležitost zkoumané analýzy jak v rovině teoretické, ale i praktické. Tato analýza není předmětem takového zájmu investorů, jako je analýza fundamentální a technická, ačkoli poskytuje taktéž cenné informace pro investory. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=32742&tab=3
dc.identifier.obd 39875135


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account