Not Only the Social Aspects of Creeping Societal Changes

Show simple item record

dc.contributor.author Brychtová Šárka
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:18Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 2309-0685
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66608
dc.description.abstract This paper examines possible changes that the society expects in the near future. The changes are mainly in the economic and social spheres of our society. The article in its introductory passages and chapters outlines possible causes of society-wide transformation that it sees largely in the unrestricted application of neoliberal approaches intensified in the last 20-25 years in Europe, which undoubtedly leads to reducing the role of the strong state and a considerable asymmetry of the public and the private sectors, which certainly carries some potential risks. The article, however, attempts to present other ambitions as well - in the context of not only social, but also philosophical and ethical, point out deeper causes of the current much discussed and intractable imbalance. eng
dc.format p. 161-166 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof International Journal of Economics and Statistics, volume 3, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Economic crisis eng
dc.subject Globalization eng
dc.subject Public Sector eng
dc.subject Concentration of Power eng
dc.subject Transformation of Thinking and Society eng
dc.subject The causes of crisis eng
dc.subject The way from crisis eng
dc.subject Balance. eng
dc.subject Ekonomická krize cze
dc.subject Globalizace cze
dc.subject Veřejný sektor cze
dc.subject Koncentrace moci cze
dc.subject Transformace myšlení a společnosti cze
dc.subject Příčiny krize cze
dc.subject Cesta z krize cze
dc.subject Rovnováha. cze
dc.title Not Only the Social Aspects of Creeping Societal Changes eng
dc.title.alternative Sociální a jiné aspekty plíživých společenských změn cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Nadějí do budoucnosti se zdá být sociálně šetrný stát rozvíjející se v mírové době vícepolárního světa a to vše při udržení ekologické stability krajiny a přírody. Žijeme ovšem v době, kdy řada expertů poukazuje právě na křehkost rovnováhy na všech úrovních i všech dimenzích. Z hlediska ekonomického se hovoří např. o výrazné asymetrii mezi politikou a ekonomikou, finanční a reálnou ekonomikou, kapitálem a prací, soukromým a veřejným sektorem; z hlediska sociálního jde o sociální disharmonii, rozevírání nůžek, ohrožení střední třídy; řada přírodovědců zase varuje před udržitelností přírodních ekosystémů, změnách globálního klimatu a i člověk jako jednotlivec často nevykazuje známky rovnováhy natož vývoje… Zdá se, že budoucí vývoj společnosti nebude tedy jen otázkou udržitelnosti, ale pravděpodobně zápasem i mezi sociálním a kulturním rozvojem či regresem – cestou dopředu anebo cestou zpět a to zřejmě jak ve světovém kontextu tak i naší společnosti. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.naun.org/main/NAUN/economics/2015/a402015-070.pdf
dc.identifier.obd 39875019


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account