Vliv korupce na ekonomickou výkonnost regionů ČR

Show simple item record

dc.contributor.author Linhartová Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:12Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7435-547-9 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66584
dc.description.abstract Sub-nacionální rozlišení území z hlediska regionální míry korupce může přinést zcela novou dimenzi do oblasti teorií příčin a důsledků regionálních disparit. Hlavní cíl předkládaného příspěvku je formulován v této souvislosti. Skládá se z komparace jednotlivých regionů NUTS II České republiky a současně ověření možného vlivu regionální míry korupce na ukazatele ekonomické výkonnosti. Vymezení regionálních disparit v oblasti korupce je možným přínosem především pro autory protikorupční politiky v zemi. cze
dc.format p. 145-151 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Gaudeamus cze
dc.relation.ispartof Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl II eng
dc.rights open access eng
dc.subject Korupce cze
dc.subject region soudržnosti cze
dc.subject regionální disparity cze
dc.subject Transparency International cze
dc.subject Corruption eng
dc.subject NUTS II regions eng
dc.subject regional disparities eng
dc.subject Transparency International eng
dc.title Vliv korupce na ekonomickou výkonnost regionů ČR cze
dc.title.alternative Impact of Corruption on the Economic Performance of Czech Regions eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Subnational distinction of a territory in terms of corruption rate could provide a completely new extension of theories of reasons and consequences of regional disparities. The main goal of the presented article is formulated in this connection. It consists of a comparison of individual Czech NUTS II regions and at the same time verification of possible impact of regional corruption on economic performance indicators. Definition of these regional disparities in corruption will be benefit mainly for anti-corruption policies of a country. eng
dc.event Hradecké ekonomické dny 2015 (03.02.2015 - 04.02.2015) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39874902


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account