Consequences of Enterprises´ Cooperation within the Innovation Process - Case Study of the Czech Machinery Industry.

Show simple item record

dc.contributor.author Prokop Viktor
dc.contributor.author Stejskal Jan
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:10Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1804-6746
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66580
dc.description.abstract Importance of knowledge spillovers is accompanied by the growing importance of cooperation in recent years. The question is the effectiveness of different types and subjects of cooperation. This article aims to analyze the impact of (i) the cooperation and participation in the group of companies; (ii) cooperation with universities; (iii) the provision of state aid; on overall firms' performance. Analysis was performed on data from Community Innovation Survey (CIS) carried out in the Czech Republic between the period 2010-2012 by using own multiple linear regression models. The results confirm the importance of cooperation between enterprises and the positive impact of participation of companies in the enterprise groups. Cooperation with universities and research organizations also has a positive impact on the performance of companies in the machinery industry in the Czech Republic. We also show that there were inefficient provisions of public aid in machinery industry in the Czech Republic. eng
dc.format p. 1-10 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof DANUBE: Law and Economics Review, volume v tisku, issue: v tisku eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Cooperation eng
dc.subject innovation eng
dc.subject knowledge transfer eng
dc.subject machinery industry eng
dc.subject Spolupráce cze
dc.subject inovace cze
dc.subject znalostní transfery cze
dc.subject strojírenské odvětví cze
dc.title Consequences of Enterprises´ Cooperation within the Innovation Process - Case Study of the Czech Machinery Industry. eng
dc.title.alternative Dopady spolupráce podniků na inovační procesy - Případová studie strojírenského odvětví v České republice cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Význam znalostních přelévacích efektů je v posledních letech doprovázen rostoucím zájmem o spolupráci mezi mezi podniky. Otázkou zůstává efektivnost této spolupráce ve vztahu k využívání rozdílných typů a partnerů kooperace. Tento článek je zaměřen na analýzu vlivů: (i) spolupráce a účasti firem ve skupinách podniků; (ii) spolupráce s univerzitami; (iii) poskytování veřejných podpor; na celkovou firemní výkonnost. Analýza byla provedena za využití dat z Community Innovation Survey (CIS), který byl uskutečněn v České republice mezi roky 2010-2012. K samotné analýze byly využity mnohonásobné regresní modely. Výsledky potvrdily význam spolupráce mezi podniky a pozitivní vliv účasti firem ve skupinách podniků na jejich výkonnost. Taktéž spolupráce s univerzitami a výzkumnými organizacemi se ukázala být významná ve strojírenském odvětví v České republice. Výsledky také ukazují na neefektivní poskytování veřejných podpor v daném odvětví. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID GA14-02836S/Modelování efektů přelévání znalostí v kontextu regionálního a místního rozvoje eng
dc.identifier.obd 39874885


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account